Comunicate

16.04.2021 - COMUNICAT: FSNPPC respinge, cu observații pertinente, forma actuală a Memorandumului Guvernului privind modificarea cadrului legal de salarizare a personalului bugetar, care ar putea conduce la diminuări ale veniturilor, pe care nu le acceptăm

16.04.2021  -    COMUNICAT:  FSNPPC respinge, cu observații pertinente, forma actuală a  Memorandumului Guvernului privind modificarea cadrului legal de salarizare a personalului bugetar,  care ar putea conduce la diminuări ale veniturilor, pe care nu le acceptăm

FSNPPC/16.04.2021

 

 

COMUNICAT

FSNPPC respinge, cu observații pertinente, Memorandumul Guvernului privind modificarea cadrului legal de salarizare a personalului bugetar,

care ar putea conduce la diminuări ale veniturilor, pe care nu le acceptăm

 

Ieri, 15 aprilie, în ședința Guvernului, a fost adoptat un Memorandum, care va fundamenta principiile viitorului proiect de modificare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar.

Deși în Nota de fundamentare sunt prevăzute principii teoretice echitabile, prin concretizarea acestora se poate ajunge la o diminuare a veniturilor în sistemul bugetar (avem experiența unor reglementări similare, care au creat discriminări salariale, ce persistă și în prezent, pentru care am deschis și vom mai deschide mii de acțiuni în instanțele civile).

         FSNPPC este împotriva acestui Memorandum, redactat pe ,,repede-înainte”, pentru că nu rezolvă inechitățile din sistemul public, cel puțin din următoarele motive:

  1. Deja unele categorii profesionale (ex.: sistemul medical) au salariile de bază calculate prin înmulțirea coeficientilor cu 2.500 lei, iar prin prezentul Memorandum se propune valoarea de 2.300, ceea ce ar conduce la o diminuare salarială evidentă;
  2. Sporurile pentru condiții de muncă (vătămătoare, de noapte, pentru SDSL) nu pot fi acordate în sume fixe, ci doar procentual, pentru că munca efectiv prestată în aceste conditii este diferită (de exemplu: nu se poate pune semnul egal între munca de noapte a unui paznic și cea prestată de un medic chirurg sau de un ofițer de Poliție de frontieră, șef de Punct de trecere);
  3. Excepția în ceea ce privește plafonul de sporuri (în prezent, 30%), la cele două familii ocupationale menționate în Memorandum, este doar aceea că plafonul se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite și nu la nivel individual. A fost instituit acest mecanism tocmai pentru că în aceste doua sisteme avem de a face cu o muncă neîntreruptă, continuă, zi și noapte, 24 ore din 24, care asigură servicii de calitate, atât medicale, cât și de Apărare, ordine și siguranță publică etc. Per total ministere, se poate verifica faptul că, și în prezent, acest plafon se respectă;
  4. Aplicarea etapizată a Legii 153/2017 a ajuns abia la jumătate, pentru marea majoritate a angajatilor din sistemul public. Ca urmare, pentru a putea face o evaluare corectă, ar trebui întâi să fie aplicată în integralitate și abia apoi putem efectua anumite analize la nivelul întregului sistem de salarizare.

In consecință, FSNPPC respinge abordările propuse în Memorandum  - mai ales într-o situația de criză sanitară, așa cum este cea actuală, decretată de guvernanți -, considerând că se impune o dezbatere publică realistă pe această temă, care nu poate fi reglementată pe ,,repede-înainte”.

 

BIROUL EXECUTIV FSNPPC

Parteneri SNPPC: