Comunicate

16.05.2019 - Nu uitați: 24 mai, ultima zi de înscriere la Academia de Poliție!

16.05.2019 - Nu uitați: 24 mai, ultima zi de înscriere la Academia de Poliție!

În sesiunea de admitere 2019, Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” scoate la concurs, în total, 770 de locuri (față de 855 anul trecut), dintre care: 340 la Facultatea de Poliţie (cu 15 mai puține față de anul trecut); 70 la Facultatea de Poliţie de Frontieră (cu 10 mai multe); 70 la Facultatea de Jandarmi (cu 20 mai multe); 215 la Facultatea de Științe Juridice și Administrative (100 cu taxă); 50 la Facultatea de Pompieri și 25 la Arhivistică.

La concursul de admitere la forma de învăţământ ,,cu frecvenţă”, programele de studii „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri, pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.E.N., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare, menționată anterior. Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri” candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură facultate.

La concursul de admitere la forma de învăţământ ,,cu frecvenţă redusă”, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie, pot participa agenţii/subofiţerii/maiştrii militari din M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare, menționată anterior.

Recrutarea candidaţilor se realizează de către structurile centrale și teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință și sarcinile de recrutare stabilite.

Cererile-tip de înscriere se depun până la data de 24 mai 2019.

Toate detaliile, datele de contact, formularele etc. sunt disponibile în ,,Metodologia de admitere la instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la celelalte instituţii militare de învăţământ care pregătesc specialişti pentru nevoile MAI (2019-2020)”, care poate fi consultată la adresa: http://mai.gov.ro/index06_2.html  sau pe site-ul Academiei de Poliție: https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: