Comunicate

16.11.2020 - Solicitare în sprijinul angajaților MAI, adresată ministrului Economiei, care a pus în dezbatere publică un proiect de OUG pentru prelungirea termenului de valabilitate a voucherelor/decontare a serviciilor turistice

16.11.2020 - Solicitare în sprijinul angajaților MAI, adresată ministrului Economiei, care a pus în dezbatere publică un proiect de OUG pentru prelungirea termenului de valabilitate a voucherelor/decontare a serviciilor turistice

FSNPPC/Nr. 213 din 16.11.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

-Domnului Virgil Daniel POPESCU – ministru

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, recunoscută ca atare de Tribunalul Municipiului București, vă adresăm următoarea solicitare, care vizează drepturile și interesele polițiștilor și personalului contractual din MAI, dar și ale familiei ocupaționale din care facem parte:

Conform legislației în vigoare, în prezent, pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de profil de pe teritoriul României, doar în cursul anului curent, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (1.450 de lei/an).

Considerăm că este discriminatoriu ca angajații MAI și întreg personalul din familia ocupațională sus-amintită să poată deconta serviciile turistice doar până la sfârșitul anului, în timp ce salariații din sistemul public beneficiază deja de prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în anul 2021, măsură legislativă luată, în mod temeinic, de Guvern, pentru contracararea economică a efectelor fenomenului pandemiei medicale, care a afectat turismul și serviciile din domeniu, la nivel național. 

Având în vedere cele prezentate, în contextul în care angajații familiei ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională au fost și vor fi în continuare implicați în misiuni specifice prevenirii și combaterii efectelor pandemiei, fapt pentru care nu au putut beneficia integral de concediul de odihnă aferent anului 2020, vă solicităm să aveți în vedere, cu prilejul promovării actului normativ pe care l-ați pus în dezbatere publică, începând cu data de 10.11.2020 - respectiv proiectul OUG privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, proiect care privește prelungirea termenului de valabilitate a indemnizațiilor de vacanță/primelor de vacanță/sau a voucherelor de vacanță -, modificarea reglementărilor ce vizează decontul serviciilor turistice în familia noastră ocupațională, în sensul alinierii acestora la normele mai favorabile aplicabile celorlalți salariați din sistemul bugetar.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă,

 

p. PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

Vicepreședinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: