Comunicate

17.01.2023 - Ce aduce 2023 pentru personalul contractual din MAI?

17.01.2023  -  Ce aduce 2023 pentru personalul contractual din MAI?

 

   În principal, de la 1 ianuarie 2023, conform OUG nr. 168/08.12.2022 și a altor acte normative aplicabile, cuantumurile aferente unor drepturi financiare se vor majora, însă avem și drepturi care vor rămâne în plată la nivelul din decembrie 2022:

  - cuantumul brut al salariului de bază se va majora cu 10% față de valoarea de pe ,,fluturașul” de salariu aferent lunii dec. 2022; creșterea se va resimți în luna februarie, când se vor plăti drepturile pentru ianuarie 2023;

  - acordarea contravalorii transportului, sub forma sumelor forfetare lunare/săptămânale/bilunare, la care personalul  Ministerului Afacerilor Interne are dreptul, potrivit art. 9 alin. (1) lit. h)-j) din HG nr. 1.198/2022; recomandăm colegilor personal contractual să solicite alocarea la acest drept prin formularul de cerere prevăzut în Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1.198/2022 (a se vedea atașamentul pdf); liderii noștri sindicali din teritoriu vor fi prezenți și vor susține aceste cereri în comisiile special constituite, periodic, la nivelul fiecărei unități angajatoare;

  - a fost inițiat demersul SNPPC de modificare a HG nr. 1.198/2022, în sensul acordării și personalului contractual a contravalorii transportului/sumei forfetare pentru efectuarea concediului anual de odihnă;

  -   norma de hrană, deși actualizată scriptic, prin Ordin al MApN, încă din luna mai 2022,  rămâne plafonată, deocamdată, la valoarea din dec. 2022, conform OUG 168/2022; am transmis recent o solicitare scrisă, către MAI,  pentru majorarea cuantumului normei de hrană;

  - decontarea serviciilor turistice se va face tot la cuantumul valoric de 1.450 lei, în aceleași condiții ca în anul 2022.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: