Comunicate

17.05.2021 - Readucem în atenția ministrului Afacerilor Interne problema condițiilor de muncă în care este încadrat personalul contractual

17.05.2021 - Readucem în atenția ministrului Afacerilor Interne problema condițiilor de muncă în care este încadrat personalul contractual

Ex. unic

FSNPPC/Nr . 323

Din 17.05.2021

Se transmite electronic/fax

          Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Nicolae-Lucian BODE - ministru

În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011 și al ,,Contractului colectiv de muncă la nivel grup de unități - încheiat de către Federațiile sindicale și Ministerul Afacerilor Interne, pentru personalul contractual -, vă solicităm din nou să întreprindeți demersurile necesare pentru rezolvarea unei probleme care privește sănătatea și securitatea în muncă a acestei categorii de angajați din MAI.

În concret, avem în vedere punerea în aplicare sau, dacă este necesar, modificarea ,,HG nr. 1014 din 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite”, astfel încât personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne, care  își desfășoară activitatea în locuri de muncă încadrate în condiții de lucru ,,normale” - deși lucrează în spații cu radiații electromagnetice sau în alte medii cu risc de pericol, pentru care ar trebui să beneficieze de încadrare în condiții superioare - să fie tratat unitar la nivelul unităților angajatoare, cu precădere în cadrul Poliției Române, Direcției Medicale etc. (avem în vedere faptul că există cel puțin 12 ordonatori de credite din MAI care nu acordă condițiile de lucru ,,deosebite” personalului contractual).

Considerăm că, încadrarea colegilor noştri, care desfăşoară activităţi într-un mediu de lucru dificil - supus unor riscuri medico-profesionale ridicate, identice, în multe cazuri, cu cele ale funcționarilor publici cu statut special -, în grupa corespunzătoare de muncă, ar constitui o măsură justă, cu efect reparatoriu din acest punct de vedere.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

 

Cu stimă,

 

p.PREȘEDINTE FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: