Comunicate

17.05.2022 - Demers SNPPC: eliminarea suspendării plății pentru specialistul de clasă, ca efect al sancțiunii disciplinare

17.05.2022 -    Demers SNPPC: eliminarea suspendării plății pentru specialistul de clasă, ca efect al sancțiunii disciplinare

FSNPPC nr. 74/17. 05. 2022

Se transmite prin e-mail                   

                   

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

Prin prezenta, în calitate de organizaţie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, îndrituită să apere drepturile și să promoveze interesele polițiștilor, vă supunem atenției necesitatea unui demers legislativ, aflat în competența dumneavoastră exclusivă de soluționare, cu repercusiuni asupra drepturilor financiare ale polițiștilor și personalului contractual.

În fapt, ne referim la OMAI S/7/2018, care prevede că polițiștilor și personalului contractual, aflați sub efectul unei sancțiuni disciplinare, li se suspendă plata majorării salariale aferente titlului de specialist de clasă.

Apreciem că Ordinul în cauză adaugă la lege, în sensul că, în actul normativ de bază, respectiv în Legea-cadru a salarizării nr. 153/2017, art. 28, Anexa 6 (citat mai jos), nu există nicio dispoziție imperativă care să facă referire la competența angajatorului de a suspenda acest drept salarial, ci doar de a-l acorda sau a-l retrage, după caz.

Art. 28, Anexa 6:

(1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în raport cu standardele de performanţă profesională, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalului civil, li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional.

(2) Titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor, criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcţional deţinute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.

(4) Specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcţional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile şi standardele de performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 Prezenta constitue PROCEDURĂ PREALABILĂ.

Asteptăm răspuns scris la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă și mulțumiri,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

ZELCA Vasile

Parteneri SNPPC: