Comunicate

17.09.2020 - Solicitare FSNPPC pentru personalul contractual

17.09.2020 - Solicitare FSNPPC pentru personalul contractual

Ex. nr 1.

FSNPPC/Nr. 192

Din 17.09.2020

Către,

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

Domnului inspector general-împuternicit, chestor de poliție Eduard MIRIȚESCU

În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011 și al Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități - încheiat de către Federația noastră cu MAI, pentru personalul contractual -, vă rugăm să ne comunicați care sunt structurile din cadrul Poliției Române (exemplu – Inspectorate Județene de Poliție, D.G.P.M.B. etc.) care au personal contractual ce își desfășoară activitatea în locuri de muncă încadrate în condiții de lucru ,,normale”, deși lucrează în spații cu radiații electromagnetice sau în alte condiții pentru care ar trebui să beneficieze de încadrare în condiții de muncă ,,deosebite”.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați ce demersuri s-au întreprins, punctual, în ultimii 5 ani, pentru remedierea acestei situații, dat fiind faptul că la nivelul Poliției Române există neconcordanțe majore din acest punct de vedere, în sensul că, unele unități/IPJ-uri nu au procedat la  încadrarea în condițiile de muncă mai favorabile, deși au bază legală în acest sens.

Vă mai solicităm ca, în limita competențelor, să efectuați demersuri pentru modificarea cadrului legislativ, astfel încât personalul contractual încadrat în unitățile din subordine să beneficieze de acest drept, asemenea personalului din sistemul public de salarizare, situație care ar implica reducerea vârstei de pensionare, cu 4 luni la fiecare an lucrat în condiții de muncă ,,deosebite”.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

Vă mulțumim!

 

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: