17.10.2018  -  Comunicat SNPPC Încă un proces câştigat definitiv, pentru salarizarea la nivel maxim

17.10.2018 - Comunicat SNPPC Încă un proces câştigat definitiv, pentru salarizarea la nivel maxim

Comunicate

După cum v-am informat constant, în ultima perioadă, sindicatul nostru are pe rol sute de procese civile intentate angajatorilor din MAI (acţiuni colective, care privesc zeci de mii de membrii SNPPC), pentru recuperarea sumelor aferente salarizării maxime în plată: sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare -pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, sporul de auditor etc.

Majoritatea acestora au fost soluţionate favorabil, pe fond, însă unităţile reclamate au atacat cu recurs deciziile tribunalelor - instanţele competente în materie - iar procesele în cauză sunt în curs de judecare (cele câteva soluţii nefavorabile sunt urmarea practicii judiciare neunitare, specifice sistemului nostru de drept, din păcate!).

Invocând  Decizia CCR  nr. 794/2016 - excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din ,,OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 (...)” şi prezentându-se în faţa completului de judecată cu ,,temele” bine făcute, Departamentul juridic al SNPPC a câştigat, recent, definitiv şi irevocabil, încă un proces colectiv la Curtea de Apel Bucureşti (dosarul 24405/3/2017 - vezi foto-ataşament sau intra pe portal.just.ro), după cele două câştigate în lunile mai şi iunie a.c.

 

Facem APEL la toţi membrii noştri de sindicat, care au dreptul la recuperarea sumelor în cauză, să se adreseze liderilor teritoriali SNPPC, pentru consiliere şi reprezentare juridică, ataşând următoarele documente:

-împuternicire nominală, care să includă toate informaţiile, funcţia ocupată şi data numirii în acea funcţie;

-ordinul de numire în funcţia publică, ce trebuie să cuprindă elementele referitoare la salarizare;

-fluturaşi de salariu pt. semestrele II/2015, I/2016, II/2016, I/2017, II/2017 - daca sunt disponibili, precum şi din ultima lună;

-dovada studiilor (unde este cazul, pentru sporul de 25%).

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: