Comunicate

17.11.2020 - Vrem să aflăm adevărul: cerem oficial ministrului Afacerilor Interne să ne pună la dispoziție așa-zisul Plan de reformă, la care s-a referit săptămâna trecută!

17.11.2020 - Vrem să aflăm adevărul: cerem oficial ministrului Afacerilor Interne să ne pună la dispoziție așa-zisul Plan de reformă, la care s-a referit săptămâna trecută!

Ex unic

FSNPPC/Nr. 213 din 16.11.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel -VELA, MINISTRU

 

În urma declaraÈ›iilor dumneavoastră, preluate recent de mass-media È™i transmise în spaÈ›iul public, referitoare la ,,proiectul de reformă a MAI“, despre care afirmaÈ›i că a fost elaborat inclusiv prin consultarea sindicatelor, vă comunicăm următoarele:

Nu am primit, oficial, spre studiu È™i elaborarea unor propuneri, niciun document referitor la reorganizarea structurilor poliÈ›ieneÈ™ti din MAI, pe care le reprezentăm din punct de vedere al drepturilor profesionale, sociale È™i economice, în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.

Drept urmare, în calitate de FederaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, recunoscută ca atare de Tribunalul Municipiului BucureÈ™ti, dar È™i de semnatară a ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcÈ›ionarilor publici cu statut special – poliÈ›iÈ™ti”, apreciem că declaraÈ›ia dvs. nu concordă cu realitatea faptică È™i, fără exprimarea punctului nostru de vedere, este de natură să afecteze credibilitatea/imaginea publică a organizaÈ›iei noastre, dar, mai ales, drepturile È™i interesele poliÈ›iÈ™tilor È™i personalului contractual din MAI, în perspectiva reformei la care faceÈ›i referire.

Vă readucem aminte că Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală ÅŸi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, modificat prin OMAI nr. 140/2016, obligă la respectarea unor principii în domeniu È™i la întocmirea unui ,,RAPORT DE MOTIVARE privind elaborarea È™i modificarea structurii organizatorice (organigramei ÅŸi/sau statului de organizare)”, document despre care nu aÈ›i făcut precizări în declaraÈ›ia de presă.

Din acest punct de vedere (susținut juridic, așa cum am precizat mai sus), apreciem că reorganizarea structurilor polițienești din MAI trebuie:

- să fie realmente necesară și să fie fundamentată prin analize aprofundate și studii de impact pe toate planurile;

- să fie transparentă și să fie dezbătută real cu partenerii de dialog social, conform legii;

- să nu neglijeze drepturile È™i interesele personalului; 

- să fie fundamentată și susținută, după caz, sub aspect financiar;

- să aducă plus-valoare serviciului public, cetățenilor și statului.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

 

Cu stimă,

p. PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

VICEPREȘEDINTE Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: