Comunicate

17.11.2021 - Demers SNPPC, pus în aplicare: a început procedura de acordare a titlului de specialist de clasă - 2022; continuăm acțiunile în justiție pentru acordarea retroactivă a dreptului

17.11.2021 - Demers SNPPC, pus în aplicare: a  început procedura de acordare a titlului de specialist de clasă - 2022; continuăm acțiunile în justiție pentru acordarea retroactivă a dreptului

FSNPPC/17.11.2021

 

COMUNICAT

Demers SNPPC, pus în aplicare: a  început procedura de acordare a titlului de specialist de clasă - 2022     

Demersul SNPPC (vezi adresa noastră din 26 oct. 2021, către MAI: https://www.snppc.ro/26-10-2021-actualiz-ri-salariale-pentru-personalul-contractual-i-poli-i-ti-urmeaz-etapa-promov-rii-n-func-ie-i-acordarea-titlului-de-specialist-de-cla-bd10746) dă rezultate: structurile de Resurse Umane/Financiare au demarat procedura de acordare a titlului de specialist de clasă, în 2022, celor care nu îl dețineau, la 31 decembrie 2021, sau de promovare în clasa superioară, pentru cei care l-au obținut, deja, și, cumulativ, îndeplinesc condițiile prevăzute în lege și în OMAI.

Precizăm că acest drept (care poate fi acordat doar prin Ordin al ordonatorului principal de credite)  este prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar a fost pus în aplicare, de către MAI, doar la finalul anului trecut, după ce SNPPC a notificat de mai multe ori, în scris (pe baza adreselor noastre și a răspunsurilor primite de la alte structuri din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională), faptul că sporul aferent acestui titlu deja se acordă celorlalți angajați din acest Sistem.

Acesta se va acorda polițiștilor, militarilor și personalului contractual, reprezentând o  majorare a salariului de funcție al polițiștilor/soldei militare/salariului de bază al personalului contractual, cu 2,5%, 5% sau 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, așa cum prevede legea.

FOARTE IMPORTANT: a șa cum am mai informat, SNPPC - prin Departamentul nostru Juridic sau prin intermediul Birourilor Teritoriale SNPPC - continuă acțiunile în instanțele de judecată, vizând acordarea retroactivă a acestui drept (dacă nu s-a prescris), de la intrarea în vigoare a Legii 153/2017 și până în decembrie 2021, atât pentru personalul în activitate, cât și pentru cei pensionați între timp, care au calitatea de  membru SNPPC și ne dau ÎMPUTERNICIRI SCRISE, așa cum prevede legislația (detalii la liderii locali SNPPC, la tel. 031. 1051141/42 sau la adresa de e-mail: juridic@snppc.ro).

 

BIROUL EXECUTIV – FSNPPC

Parteneri SNPPC: