Comunicate

17.11.2023 - Promovarea în funcție și specialistul de clasă, drepturi cuvenite polițiștilor și personalului contractual - solicitare SNPPC

17.11.2023 - Promovarea în funcție și specialistul de clasă, drepturi cuvenite polițiștilor și personalului contractual - solicitare SNPPC

Ex. unic/se transmite electronic

Nr. 212/17.11.2023

         Către,

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Cătălin PREDOIU – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne

      În temeiul Legii dialogului social nr. 367/2022, al ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special - polițiști din MAI” și al ,,Contractului Colectiv de Muncă la nivel grup de unități din MAI - pentru personalul contractual,, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, îndrituită să apere drepturile și să promoveze interesele membrilor săi de sindicat, vă solicită să dispuneți, conform competențelor dumneavoastră, demararea procedurilor privind:

    - promovare anuală în funcție a polițiștilor și a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Statutului polițistului, respectiv a Codului Muncii, după caz;

    - acordarea sau, după caz, menținerea titlului de specialist clasă/domeniu funcțional, drept prevăzut de Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru toate instituțiile din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (respectiv, majorarea salariului de funcție al polițiștilor/salariului de bază al personalului contractual, cu 2,5%, 5% sau 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, așa cum prevede legea).

    În context, apreciem că solicitarea noastră are deplin temei legal și este susținută, în condițiile actuale, de riscurile profesionale, dar și de programul de lucru suprasolicitant din această perioadă, derulat pe fondul unui deficit major de personal existent la nivelul  MAI.

        Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

Vasile ZELCA

    Notă: adresa oficială SNPPC a fost primită și înregistrată  in evidentele Directiei Secretariat General a MAI cu nr 22911 din data de 17.11.2023.

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: