Comunicate

17.12.2020 - Solicitare oficială adresată MAI, pentru majorarea cifrelor de școlarizare, în vederea diminuării deficitului de personal și a degrevării de sarcini/misiuni suplimentare

17.12.2020  - Solicitare oficială adresată MAI, pentru majorarea cifrelor de școlarizare, în vederea diminuării deficitului de personal și a degrevării de sarcini/misiuni suplimentare

 

Ex unic

FSNPPC/Nr. 223 din 17.12.2020

Se transmite electronic/fax

 

             Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel -VELA, ministru

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și de semnatară a ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști”, vă supunem atenției, în revenire la adresa noastră nr. 207/04.11.2020 -  la care încă nu am primit niciun răspuns ­-, o situație cu implicații negative asupra drepturilor și intereselor membrilor noștri de sindicat, dat fiind deficitul major de personal, în special de polițiști, la nivelul MAI:

Prin adresa dvs. nr. 150839 din 19.10.2020, am fost informați că deficitul de polițiști/polițiști de frontieră este, în medie, de circa 19%, față de cifrele prevăzute în ștatele de organizare, iar la nivelul unor structuri operative ale Poliției Române - conform datelor existente la nivelul IGPR, acesta se ridică la procentele de 30-50%.

În aceste condiții, pe de o parte, calitatea misiunilor desfășurate de către structurile MAI, în slujba comunităților, a cetățenilor și a statului, este influențată negativ de lipsa de personal, iar pe de altă parte, problema în cauză are implicații asupra programului de lucru, care necesită efectuarea de sarcini și misiuni suprasolicitante pentru personalul prezent în activitate, respectiv prestarea a mii de ore suplimentare, dar atrage și riscuri majore din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.

În calitate de reprezentanți ai drepturilor și intereselor polițiștilor, considerăm că se impune, de urgență,  luarea unor măsuri de diminuare a deficitului major de personal, prin efectuarea demersurilor necesare, la nivelul MAI, Ministerului Educației și al Guvernului, pentru majorarea cifrei de școlarizare, în instituțiile de formare inițială vocațională, la 3.000 de locuri/promoție, pentru o perioadă determinată, începând cu anul 2021 (în măsura posibilităților).

  

      Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

      Cu stimă,

 

p. PREȘEDINTE FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: