Comunicate

18.02.2020 - SNPPC, prezent la discuțiile privind reorganizarea structurilor criminalistice de la nivelul DGPMB (în completarea informării noastre din 14 feb.)

18.02.2020 - SNPPC, prezent la discuțiile privind reorganizarea structurilor criminalistice de la nivelul DGPMB (în completarea informării noastre din 14 feb.)

Astăzi, la sediul DGPMB, în mod transparent È™i constructiv, a avut loc cea de-a doua întâlnire de lucru, pe marginea preconizatei reorganizări a structurilor criminalistice de la nivelul PoliÈ›iei Capitalei. Au luat parte: directorul adjunct al DGPMB, cms. È™ef Radu GavriÈ™, È™eful Serviciului Criminalistic, cms. È™ef Amaricăi Răzvan, preÈ™edintele SNPPC de la nivelul DGPMB – Dumitru Istrate, criminalist de profesie, È™efii Birourilor Criminalistice È™i câte un agent operativ cu experiență – specialist în domeniu, din cadrul fiecărei SecÈ›ii de PoliÈ›ie, È™i încă doi reprezentanÈ›i ai altor sindicate.

ReprezentanÈ›ii DGPMB au prezentat ConcepÈ›ia È™i argumentele reorganizării acestor structuri de specialitate, indispensabile muncii de poliÈ›ie, iar toÈ›i cei prezenÈ›i au exprimat puncte de vedere pe tema în discuÈ›ie.

Reprezentantul SNPPC, criminalist cu peste 30 de ani de activitate, a subliniat ideea unei reorganizări sustenabile È™i eficiente, care să nu fie făcută doar de dragul unor interese de moment. El a menÈ›ionat că trebuie să fie un proces care să aducă plus-valoare activității È™i serviciului public prestat în folosul cetățenilor, comunității È™i statutului, È™i ca atare se impun a fi stabilite obiective clare, tangibile È™i măsurabile.

De asemenea, a precizăt că este necesară perfecÈ›ionarea continuă a resursei umane alocate, dimensionarea cantitativă È™i repartizarea oamenilor a în raport cu necesarul de muncă pe linia aceasta, dar È™i o dotare logistică modernă È™i în cote suficiente, pentru a se putea asigura intervenÈ›ia operativă È™i permanenÈ›a misiunii, fapt pentru care salarizarea È™i celelalte drepturi de muncă să fie stabilite în raport cu complexitatea È™i riscurile profesiei, fără diminuarea elementelor salariale existente.

Anterior, s-a discutat despre varianta coordonării nemijlocite a Birourilor de către Serviciul de resort al DirecÈ›iei Generale, pentru eficientizarea activității, însă toate aspectele funcÈ›ionale È™i organizatorice vor fi repuse pe tapet la următoarea È™edință de lucru, în acelaÈ™i format sau chiar mai eficient.

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: