Comunicate

18.03.2019 - COMUNICAT: A 16-a Decizie definitivă a Curții de Apel București, în favoarea SNPPC!

18.03.2019 - COMUNICAT:  A 16-a Decizie definitivă a Curții de Apel București, în favoarea SNPPC!

Săptămâna trecută, Curtea de Apel Bucureşti a dat câștig de cauză Biroului Executiv Central al SNPPC, în dosarele 21082/3/2018 și 16907/3/2018 (vezi capturile foto de pe portalul instantelor, pe contul nostru de facebook), judecate la Secția de contencios administrativ și fiscal, având ca obiect drepturi salariale, respectiv recuperarea sumelor aferente salarizării la nivel maxim în plată pentru funcții identice (sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare - pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, sporul de auditor etc.). În această acțiune au fost reprezentați peste 300  de polițiști și polițiști de frontieră, membrii SNPPC.  

Reamintim faptul că SNPPC, prin Departamentul Juridic, are pe rol peste 300 de acţiuni colective, în instanţe, care privesc mii de membrii SNPPC, majoritatea fiind soluţionate favorabil, pe fond (alte procese fiind în curs de judecare), în temeiul Deciziei  CCR nr. 794/2016 - excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din ,,OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 (...)”.

Membrii noştri de sindicat, care au dreptul la recuperarea sumelor în cauză, și încă nu au completat împuternicirile nominale cerute imperativ de lege, pentru introducerea acțiunii prin SNPPC, se pot adresa liderilor teritoriali sau direct Biroului Executiv Central SNPPC (juridic@snppc.ro), pentru consiliere şi reprezentare juridică, ataşând următoarele documente:

- împuternicire nominală, care să includă toate informaţiile cerute de formular, funcţia ocupată şi data numirii în acea funcţie;

- ordinul de numire în funcţia publică, incluzând elementele referitoare la salarizare;

- ,,fluturaşii” de salariu din perioada de referință, daca sunt disponibili, în special din ultima lună;

-dovada studiilor (unde este cazul, pentru sporul de 25%).

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: