Comunicate

18/06.2020 - Memorii adresate Președintelui României, Avocatului Poporului și președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe tema legii adoptate ieri de Parlament

18/06.2020 - Memorii adresate Președintelui României, Avocatului Poporului și președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe tema legii adoptate ieri de Parlament

 

FSNPPC/Nr. 160/161/162/18.06.2020

(Se transmite prin e-mail)

Prin prezenta, în calitate de FederaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică legală în domeniul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, având în componență peste 40.000 de angajaÈ›i din Ministerul Afacerilor Interne, vă supunem atenÈ›iei faptul că, legea adoptată de Parlamentul României (PL-x nr. 396/2019), în data de 17.06.2020, referitoare la regimul fiscal al aÈ™a-ziselor ,,pensii speciale”, afectează È™i pensiile militare de stat, reglementate prin Legea nr. 223/2015, în sensul că impune o veritabilă expropriere a multor pensii.

În spiritul adevărului È™i al echității, considerăm că trebuie lămurită o confuzie care se induce atunci când se discută despre pensiile bazate pe principiul contributivității È™i pensiile militare de stat. Se lasă să se înÈ›eleagă că poliÈ›iÈ™tii È™i militarii nu ar contribui, pe timpul carierei lor, la bugetul statului, cu alte cuvinte, fie nu ar plăti taxe È™i impozite, fie acestea ar fi mai mici decât în cazul altor categorii profesionale. Nimic mai greÈ™it! Veniturile lor sunt impozitate absolut identic, ca în cazul oricărui salariat din sistemul public.

Dacă în sistemul public, algoritmul pe baza căruia se stabileÈ™te cuantumul pune în relaÈ›ie punctajul mediu anual (calculat pe baza întregului stagiu de cotizare din perioada activă) cu punctul de pensie stabilit de Guvern, pensiile militare de stat au ca bază de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate.

Această diferență de mod de calcul stă la originea tuturor atacurilor care au început împotriva pensionarilor militari, atacuri care revin periodic în dezbaterea publică. Suntem consideraÈ›i ca beneficiari de pensii speciale, de pensii nemeritate, È™i acuzaÈ›i că ieÈ™im la pensie foarte devreme, chiar în jurul vârstei de 40 de ani, cu pensii exorbitante, de zeci de mii de lei. Nici un militar sau politist nu poate iesi la pensie, conform legii, mai devreme de 47 de ani. ExcepÈ›ia este invaliditatea. Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani.

Metodologia este asemănătoare cu cea din sistemul public de pensii, care are prevederi similare pentru reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii profesionale (angajaÈ›i din spitale, personal navigant, personal care lucrează în condiÈ›ii de risc radiologic, chimic, anumite categorii de personal artistic, personal care îÈ™i desfășoară activitatea în subteran etc). Este imposibil È™i nedrept să plasăm pe o scală a importanÈ›ei È™i valorii profesiile È™i ocupaÈ›iile. Munca tuturor este importantă È™i trebuie respectată, a medicilor, a profesorilor, a muncitorilor, a militarilor, a economiÈ™tilor, actorilor, magistraÈ›ilor, aviatorilor, mecanicilor de locomotivă sau marinarilor, însoÈ›itori de bord ori funcÈ›ionari publici, angajaÈ›i la stat ori la privat.

Dar poliÈ›iÈ™tii È™i militarii lucrează în condiÈ›ii de pericol deosebit, fiecare cu specificul activității – militarii, în teatrele de operaÈ›ii, iar poliÈ›iÈ™tii - în lupta cu infractorii.

Cel de-al doilea pilon pe care se legitimează sistemul pensiilor militare în toate țările în care funcÈ›ionează (adică aproape toate țările NATO È™i multe din afara AlianÈ›ei) È›ine de unele drepturi È™i libertăți fundamentale, care sunt restrânse sau chiar interzise pentru angajaÈ›ii din familia noastră ocupaÈ›ională.

De asemenea, avem în vedere È™i Decizia CurÅ£ii ConstituÅ£ionale nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, care a statuat că pensia de serviciu constituie "o compensaÅ£ie parÅ£ială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale", ceea ce demonstrează, fără drept de tăgadă, că, de fapt, acel supliment de care am făcut vorbire mai sus se constituie în acea compensaÅ£ie parÅ£ială menÅ£ionată de Curte, pentru că diferenÅ£ierea existentă între o pensie specială ÅŸi una strict contributivă, sub aspectul cuantumului, o face acel supliment. Acordarea acestui supliment, aÅŸa cum se poate desprinde ÅŸi din decizia mai sus amintită, a urmărit instituirea unei regim special, compensatoriu pentru anumite categorii socioprofesionale supuse unui statut special.

În acest sens, în conformitate cu art. 59 din ConstituÈ›ie, vă solicităm respectuos să sesizaÈ›i Curtea ConstituÈ›ională a României, pentru verificarea actului normativ adoptat ieri de forul legiuitor, act care, în opinia noastră, va conduce, efectiv, la o dublă impozitare a unor pensii militare de stat.

Cu stimă,

PREȘEDINTELE

BIROULUI EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: