Comunicate

18.06.2024 - INFORMARE - Normele metodologice pentru decontul ochelarilor

18.06.2024 - INFORMARE -   Normele metodologice pentru decontul ochelarilor

 

   Pe site-ul Ministerului Muncii au fost puse în dezbatere publică Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. V din OUG nr. 53/2024 (...),care transpun în practică o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, stabilind astfel mecanismul privind decontarea achiziției de dispozitive de corecție a vederii (în limita sumei de 500 lei/persoană).

   CJUE a decis, pe 22 decembrie 2022, în cauza C-392/21, că angajatorul trebuie să cumpere sau să ramburseze costul ochelarilor de vedere pentru angajații care lucrează la calculator și a căror vedere este afectată. Decizia survine în urma unui proces deschis de un angajat al IGI, reprezentat de SNPPC, căruia angajatorul a refuzat să-i deconteze prețul ochelarilor de vedere, pe care și i-a achiziționat personal, pentru a putea lucra la monitor.

   Vor beneficia de decontul acestei sumei lucrătorii care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare, pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, conform HG nr.1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, ceea ce presupune o activitate lucrativă continuă sau aproape continuă de cel puțin două ore, în general, în fiecare zi.

   Sunt reglementate două tipuri de dispozitive: dispozitiv normal de corecție -  dispozitiv purtat în afara locului de muncă, fără legătură specifică cu utilizarea unui echipament cu ecran de vizualizare, care nu este legat în mod necesar de condițiile de muncă de la postul de lucru și care nu permite corectarea dificultăților vizuale stabilite de examenele medicale menționate la art.12 și art.13 din HG nr. 1028/2006; dispozitiv de corecție special – dispozitiv, inclusiv ochelarii de vedere, care vizează corectarea sau prevenirea dificultăților vizuale pe care un dispozitiv de corecție normal nu le poate corecta sau preveni și care servește la corectarea sau la prevenirea unor dificultăți vizuale specifice în raport cu o activitate care implică un echipament cu ecran de vizualizare, constatate în urma examenelor prevăzute la art.12 și art.13 din HG nr.1028/2006.  

   Obligația decontării revine angajatorului, în urma parcurgerii etapelor prevăzute la art.5 – art.15 din HG nr.1028/2006, respectiv, de analiză a posturilor de lucru, identificare a riscurilor asociate acestora, remediere a riscurilor identificate, planificare a activității astfel încât, timpul de expunere a lucrătorului la riscul respectiv să fie redus, informare și instruire a lucrătorilor, asigurarea unui examen corespunzător al ochilor și al vederii și, dacă este necesar, asigurarea unui examen oftalmologic.  În situația în care medicul de medicina muncii constată probleme vizuale care necesită un examen oftalmologic specializat, acesta trimite lucrătorii la medicul specialist. Pe baza constării medicului oftalmolog, medicul de medicina muncii va consemna în fișa de aptitudini profesionale recomandarea privind utilizarea unui dispozitiv de corecție specială.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: