Comunicate

18.09.2017 - Demersuri SNPPC la cele mai inalte institutii ale statului

18.09.2017 - Demersuri SNPPC la cele mai inalte institutii ale statului

Nota: scrisori similare au mai fost trimise, tot astazi, premierului Romaniei, presedintilor Senatului / Camerei Deputatilor şi ministrului Afacerilor Interne.

Bucureşti,

Ex. nr. 1

Nr. 60 din 15.09.2017

Domnului KLAUS WERNER IOHANNIS

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ŢĂRII

Stimate domnule Preşedinte,

În temeiul Legii nr. 62/2011 (republicată) privind dialogul social şi al prerogativelor dumneavoastră constituţionale şi legale, vă informăm că, în perioda 8-9 septembrie a.c., s-au întrunit Consiliul general al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne şi Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România – cele mai importante organizaţii cu reprezentativitate juridică, la nivel naţional, în rândul autorităţilor responsabile de ordinea publică şi siguranţa cetăţenilor–, care au dezbătut situaţia actuală din domeniul nostru de activitate, direcţiile strategice de acţiune pentru promovarea drepturilor profesionale şi economico-sociale ale poliţiştilor/ personalului contractual din MAI, precum şi principalele provocări ale mişcării sindicale din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

În spiritul parteneriatelor încheiate, pentru a marca importanţa activităţii noastre, la Consiliul general au fost prezenţi: preşedintelele European Police Union – cea mai activă organizaţie de profil, la nivelul UE, al cărei membru cu drepturi depline suntem încă de la înfiinţare, precum şi lideri ai unor sindicate poliţieneşti din R. Moldova, Olanda, Spania şi Bulgaria.

Consiliul general a analizat în detaliu:

- discriminările şi inechităţile salariale generate la adresa poliţiştilor / personalului contractual de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, cu accent pe neconstituţionalitatea art. 38 (Aplicarea legii), fapt pentru care FSNPPC v-a adresat inclusiv interpelări scrise;

- elementele financiare, cu aplicabilitate din acest an, specifice Legii 153/2017, şi propunerile noastre de amendare şi îmbunătăţire a corpului legii şi a Anexelor nr. VI şi VIII, care privesc familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”;

- necesitatea de modernizare a patrimoniului, mijloacelor auto şi tehnice, a dotărilor şi echipamentului poliţiştilor/poliţiştilor de frontieră, pentru a corespunde normelor de sănătate şi securitate în muncă, a genera o protecţie sporită a vieţii / integrităţii fizice a personalului operativ şi a contribui, implicit, la crearea unui climat adecvat de siguranţă socială, prin aportul pe care logistica îl are la optimizarea intervenţiei operative;

- propunerile primite de la membrii noştri de sindicat pe marginea noului Statut al poliţistului;

- unele aspecte referitoare la Legea pensiilor militare de stat (modificată recent);

- implicaţiile deficitului de personal calificat şi experimentat generat de valurile masive de treceri în rezervă din perioada 2016-2017;

- fenomenul imigraţionist în creştere, înregistrat în ultimul timp la frontierele maritime şi terestre ale României, cu accent pe implicaţiile asupra personalului din structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, care este supus unui efort suplimentar, dar şi unui risc crescut în ceea ce priveşte sănătatea/securitatea în muncă;

- alte probleme din sfera drepturilor şi intereselor noastre sindicale.

În sensul celor prezentate, vă transmitem, ataşat, un set de amendamente adoptate de către Consiliul general, prin rezoluţie, care privesc drepturile salariale ale membrilor noştri de sindicat şi, implicit, ale familiei ocupaţionale din care facem parte, adresându-vă rugămintea de a dispune, conform competenţelor dumneavoastră, măsurile necesare pentru materializarea acestora, cu celeritate.

Reiterăm ideea menţionată şi în scrisorile trimise anterior dumneavoastră, aceea că, la nivelul sindicatului nostru există o stare de nemulţumire accentuată, cu privire la modul în care poliţiştii şi personalul civil din M.A.I. au fost trataţi de către guvernanţi, în ultimii ani, inclusiv cu prilejul elaborării ,,Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, în trim. II a.c., când Guvernul şi Parlamentul au inclus în corpul legii şi în Anexele nr. VI şi VIII, referitoare la familia ocupaţională din care facem parte, unele prevederi pe care le considerăm dezavantajoase şi chiar neconstituţionale, fapt ce a generat tensiuni justificate şi proteste legitime în rândul angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne.

Considerăm că, în contextul social actual, marcat de pericolul unui recul al relaţiilor fundamentale care definesc interacţiunile dintre autorităţile statale şi organizaţiile democratice ale societăţii româneşti, este necesară o apropiere concretă şi eficientă a principalelor instituţii naţionale responsabile de domeniul ordinii publice de organizaţiile reprezentative ale angajaţilor din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în scopul sincronizării preocupărilor noastre, cu finalitate benefică atât pentru societate, în ansamblul ei, cât şi pentru cei care asigură liniştea cetăţii zi de zi.

Apreciem apriori interesul dumneavoastră faţă de probleme expuse şi considerăm că acest demers este o premisă importantă pe calea dialogului social şi a comunicării instituţionale, care sunt fireşti într-o societate democratică!

Cu deosebită stimă,

Președinte FSNPPC/SNPPC

Vicepreşedinte Biroul Naţional – Confederaţia Sindicală Cartel ,,ALFA”

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: