Comunicate

18.10.2022 - Solicitare oficială SNPPC pentru drepturi transport/navetă, delegare, detașare și deplasare în misiune

18.10.2022 - Solicitare oficială SNPPC pentru drepturi transport/navetă, delegare, detașare și deplasare în misiune

FSNPPC/Nr.167. 

București/12.10.2022

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

        În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”, recunoscută de către Tribunalul Municipiului București, prin Hotărâre judecătorească, organizația noastră - membră a Comisiei paritare de dialog social constituită la nivelul MAI -, apără drepturile și promovează interesele a cca. 40.000 de membrii de sindicat, polițiști și personal contractual din cadrul acestei instituții.

        În context, vă supunem atenției solicitarea de a demara procedura privind emiterea a două Ordine de ministru, pentru punerea în aplicare a următoarelor Hotărâri de Guvern, care privesc inclusiv drepturile patrimoniale ale polițiștilor, personalului contractual și militarilor din structurile MAI:

        1 - ,,HG nr. 1198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Conform prevederilor art. 27, pentru aplicarea acestei Hotărâri a Guvernului, în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial, trebuie emise norme metodologice, aprobate prin Ordin de ministru;

        2 -  ,,HG nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului”, act normativ emis în urmă cu patru ani, pentru a cărui aplicare unitară apreciem că ar fi necesară o reglementare prin Ordin de ministru, cu rol metodolgic la nivelul tuturor angajatorilor/ordonatorilor de credit din MAI.

        Cu stimă,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: