Comunicate

18.11.2020 - Solicitare pentru eliminarea incompatibilităților instituite polițiștilor judiciariști, prin OUG nr. 20/2020

18.11.2020 - Solicitare pentru eliminarea incompatibilităților instituite polițiștilor judiciariști, prin OUG nr. 20/2020

Ex unic

FSNPPC/Nr. 216/18.11.2020

Se transmite electronic

Către,

         CAMERA DEPUTAȚILOR

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

  • Domnului preşedinte, deputat Nicușor HALICI

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

  • Domnului președinte, deputat Ion MOCIOALCĂ

 

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică în Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate”, vă supune atenției o situație juridică neconformă, generată prin apariția OUG nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare:

În concret, ne referim la incompatibilitatea suplimentară creată unei categorii de polițiști din Ministerul Afacerilor Interne, prin  art. 2 (4) din actul normativ sus-menționat, care stipulează: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior". Învederăm faptul că prevederile art. 2 (4) din OUG nr. 20/2020 adaugă o interdicție în plus acestei categorii de polițiști, care ar trebui, în opinia noastră, să se supună exclusiv interdicțiilor prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Considerăm că reglementarea interdicției în cauză, pe lângă faptul că intră în contradicție cu prevederile art. 115 din Constituția României,  încalca normele de tehnică legislativă prevăzute in Legea nr. 24/2000 și creeaza o situatie discriminatorie între organele de cercetare penală ale poliției judiciare și restul polițiștilor, sub aspectul incompatibilitatilor suplimentare prevazute pentru aceasta categorie de politisti, in art. 2 alin. 4 din O.U.G nr. 20/2020, față de cele reglementate în art. 45 din Legea 360/2002,  opozabile tuturor politistilor. Pe fond, analizand constructia juridica a legiuitorului, prin care a adaugat noi incompatibilitati  in sarcina categoriei profesionale a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare  (Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată), constatam ca aceasta nu întruneşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nefiind enunţată cu suficientă precizie pentru a permite politistului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta.

Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere eliminarea acestei incompatibilități, cu prilejul dezbaterii PL-x nr. 161/2020 și a PL-x nr. 521/2020, proiecte  legislative care vizează organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare și sunt înregistrate la Camera Deputaților.

Cu deosebită stimă,

p. Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: