Comunicate

18.11.2022 - Despre orele suplimentare și așa-zisa ,,permanență de la domiciliu” (peste 180 ore/an, acordul sindicatului reprezentativ este obligatoriu)

18.11.2022  -   Despre orele suplimentare și așa-zisa ,,permanență de la domiciliu”  (peste 180 ore/an, acordul sindicatului reprezentativ este obligatoriu)

 

Regimul juridic general al programului de lucru este stabilit prin următoarele acte normative de nivel superior: Codul Muncii, Legea-cadru nr. 153/2017 a salarizării personalului bugetar și OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare (...).

În Ministerul Afacerilor Interne, baza legală actuală pentru plata orelor suplimentare și activitățile aferente acestora este ,,OMAI nr. 60 din 19 mai 2022 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2022 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut”. Vizavi de aceste aspecte, la solicitarea SNPPC, am primit un răspuns scris din partea IGPR (a se vedea atașamentul pdf), referitor la regimul orelor suplimentare, din care sintetizăm câteva idei principale.

În esență: am solicitat să ni se comunice situațiile temeinic justificate, în care polițiștii efectuează ore suplimentare. IGPR ne-a comunicat faptul că acestea sunt prevăzute doar de OMAI nr. 60/2022, respectiv: activităţi deosebite în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă etc., activităţi care se realizează într-una dintre următoarele condiţii:  a) au un grad ridicat de risc asupra integrităţii fizice, sănătăţii sau vieţii personalului implicat; b) au un grad ridicat de complexitate şi dificultate; c) presupun intervenţia specializată în funcţie de nivelul de urgenţă şi/sau gravitate al situaţiei/evenimentului; d) la creşterea capacităţii operaţionale a unităţii, precum şi în situaţii de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente. În toate situaţiile, activităţile trebuie să aibă un caracter operativ sau neprevăzut. De asemenea, IGPR precizează: prestarea muncii suplimentare, în condiţiile prevăzute la art. 4 din OMAI 60/2022, se dispune de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual.

Sintetizăm: conform art. 5 (2), în cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore, fiind necesare, cumulativ, patru (4) condiții: 1- raport nominal întocmit de şeful ierarhic; 2- aprobarea raportului de către șeful unității/ordonatorul de credite; 3- acordul sindicatului reprezentativ (sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, dacă nu există sindicat reprezentativ la nivelul unității); 4- încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.

În concluzie: dacă sindicatul nu este consultat și ordonatorul de credite nu are fonduri la dispoziție, în buget, la momentul întocmirii raportului în cauză, plafonul anual de 180 de ore nu poate fi depășit (situație care, în pofida legii, se regăsește în realitatea activităților polițienești în mod frecvent).

Totodată, atragem atenția asupra faptului că așa-zisa ,,permanență de la domiciliu” este interzisă, fără grafice, planificări, putând exista doar regimul juridic al orelor suplimentare, în situațiile indicate mai sus, și obligatoriu cu dispoziție dată de șeful subunității.

Orice angajat se poate afla în două situații juridice foarte clare: la muncă (prezent fizic) sau în timpul liber. Orice altă situație este interzisă, nefiind prevăzută de lege (de exemplu: să fii la dispoziția angajatorului, de la domiciliu sau de altundeva, în timpul liber/în afara programului de lucru, fără a fi plătit corespunzător, așa cum, în fapt, s-a procedat timp de 6 luni, în urmă cu 5 ani, la presiunea SNPPC asupra MAI, care a emis Ordin/norme de aplicare și a plătit ,,permanența de la domiciliu”).

 

Departamentul Juridic – SNPPC

Parteneri SNPPC: