Comunicate

19.04.2023 - START ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I. (sesiunea aprilie-iunie 2023)

19.04.2023 - START ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I. (sesiunea aprilie-iunie 2023)

 

În continuarea informării noastre de săptămâna trecută, precizăm că MAI a dat startul concursului de admitere în instituțiile de învățământ vocațional proprii, sesiunea aprilie-iunie 2023.

Cele 2.880 de locuri sunt repartizate astfel: 1.640 - la școlile de agenți de Poliţie din Câmpina și Cluj-Napoca; 240 - la școala de agenți a Poliţiei de Frontieră din Oradea; 700 - la școlile de subofițeri Jandarmi din Drăgășani și Fălticeni; 300 - la școala IGSU de Pompieri/Protecție civilă din Boldești-Scăieni.

Probe de concurs: evaluarea cunoștințelor și a performanțelor fizice; acestea sunt notate de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5. Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 20 aprilie-5 mai 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 15 mai 2023.   

Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza anterior susținerii probelor de concurs, conform planificării realizate de Centrul de psiho-sociologie al MAI.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 19-24 mai 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5 - vezi atașament pdf.

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 27 mai 2023, la unitățile de învățământ pentru care s-a optat. Lista provizorie cu rezultatele obținute la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 28 mai 2023, ora 10.00.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 31 mai – 29 iunie 2023.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 30 iunie 2023.

Detalii privind calendarul sesiunii, organizarea și desfășurarea concursului, modele de documente și modalități/condiții de recrutare și selecție – în atașamentele pdf.

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

Parteneri SNPPC: