Comunicate

19.09.2017 - Protocol de colaborare pentru coagularea mişcării sindicale

19.09.2017 - Protocol de colaborare pentru coagularea mişcării sindicale

Pentru unitatea, coagularea şi strângerea rândurilor în cadrul mişcării sindicale din România şi, în mod special, din familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”, astăzi, 19 septembrie 2017, între Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România şi Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ambele afiliate Confederaţiei Sindicale Naţionale Cartel ALFA, a fost încheiat un Protocol de colaborare, cu o durată nedeterminată.

Obiectul protocolului îl reprezintă asigurarea sprijinului reciproc în vederea soluţionării problemelor comune la nivelul ministerelor de resort, Parlamenului şi Guvernului, precum şi asigurarea unităţii de actiune sindicală, în vederea promovării intereselor economice şi socio-profesionale ale membrilor de sindicat.

Documentul semnat azi, la sediul FSNPPC, reprezintă un pas important în cadrul mişcării sindicale specifice domeniilor şi ramurilor de activitate pe care le reprezintă federaţiile noastre, iar eficienţa acestuia se va concretiza în folosul întregului personal din Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România.

Președinte FSNPPC - Dumitru COARNĂ,

PREŞEDINTE FSANP - Sorin DUMITRAŞCU

Parteneri SNPPC: