Comunicate

19.09.2022 - Solicitare TCO 2.000 posturi, în trim. IV a.c.

      19.09.2022 - Solicitare TCO 2.000 posturi, în trim. IV a.c.

FSNPPC/Nr. 150/19.09.2022

Se transmite electronic/fax                   

                   

                      Către,

                                                                                                                                              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru               

        Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România - organizație reprezentativă la nivelul M.A.I., reconfirmată ca atare de către Tribunalul Municipiului București, prin Sentința civilă nr. 574/19.06.2020 -, vă readuce în atenție problematica deficitului de personal, inclusiv în rândurile ofițerilor de poliție, situație cu implicații negative asupra coordonării misiunilor derulate de către structurile polițienești, în slujba cetățenilor și a statului, conform legii.

        Încă mai există un deficit major de personal, în special în domeniile muncii operative, dar situații de acest gen sunt și în structurile de suport, care nu au ștatele încadrate cu numărul necesar de specialiști. Este alarmantă, în special, situația din mediul rural, unde există secții/posturi de poliție cu deficit care atinge și procentul de  50%, fiind și cazuri când, unele posturi, sunt încadrate cu un singur lucrător, fapt care conduce la ineficiența serviciului polițienesc și la suprasolicitarea personalului.

        Față de cele prezentate, vă supunem atenției o soluție care poate fi adoptată printr-un Memorandum adoptat la nivelul Guvernului, în timp util: organizarea unor concursuri de trecere a aprox. 2.000 de agenți în corpul ofițerilor de poliție (TCO), pentru diminuarea deficitului de ofiteri și creșterea randamentului general al serviciului polițienesc.

        Asteptăm răspunsul dvs. la adresa de e-mail din antet.

      Cu stimă,

 

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA

 

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: