Comunicate

19.11.2021 - Cerem oficial majorarea numărului indicatorilor alocați pentru avansările de la 1 Decembrie 2021, în raport cu riscurile și complexitatea misiunilor actuale

19.11.2021 - Cerem oficial majorarea numărului indicatorilor alocați pentru avansările de la 1 Decembrie 2021, în raport cu riscurile și complexitatea misiunilor actuale

FSNPPC/Nr.  403 /19.11.2021

 Se transmite electronic               

                  

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

În calitate de partener de dialog social și de organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, precum și în temeiul prevederilor ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor cu MAI”, vă supunem atenției următoarele:

În această perioadă este în curs de aplicare, cu celeritate, procedura de avansare în gradul profesional, înaintea împlinirii stagiului minim, a polițiștilor care îndeplinesc cerințele prevăzute de Legea nr. 360/2002 (Statutul polițistului) și de OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de resurse umane – ambele cu modificările și completările ulterioare.

Conform măsurilor dispuse de către Guvern și de MAI, prin dumneavoastră, polițiștii/polițiștii de frontieră și alți angajați ai instituției au fost implicați în activitățile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei declarate de CNSU, executând sarcini suplimentare, care au necesitat efectuarea muncii peste programul normat de lucru și au suprasolicitat lucrătorii, atât fizic, cât și psihic, implicând riscuri majore din punct de vedere al sănătății și securității în muncă (din datele comunicate oficial de MAI, reiese că media îmbolnăvirilor în rândurile noastre este cu peste 200% mai mare decât rata la nivel național).

În acest context, vă rugăm să dispuneți, în timp util, majorarea semnificativă a indicatorilor alocați pentru avansările înaintea împlinirii stagiului minim, care vor avea loc la 1 Decembrie 2021, astfel încât aceștia să fie cel puțin dublați și distribuți proporțional cu numărul indicatorilor aflați în plată la nivelul ordonatorilor de credite/unităților/structurilor care au fost implicate preponderent în misiunile sus-menționate.

Așteptăm răspuns la adresa de e-mail din antet. Vă mulțumim!

Cu stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: