Comunicate

20.02.2020 - PRECIZĂRI privind cumularea calității de polițist judiciarist cu cea de reprezentant sindical teritorial

20.02.2020 - PRECIZĂRI  privind cumularea calității de polițist judiciarist cu cea de reprezentant sindical teritorial

Apariția OUG nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii 364/2004 privind poliția judiciară impune unele precizări privind art. 2 (4), care stipulează: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior". Clarificările se impun cu celeritate, deoarece reglementarea va intra în vigoare, conform legii, în termen de 90 de zile de la data publicării în M.Of. - în cazul polițiștilor deja avizați -  și este operațională din 11.02.a.c. pentru cei care urmează să fie avizați.

În sensul stabilirii incompatibilităților, IGPR a transmis unităților un formular (Declarație), care a fost înmânat polițiștilor judiciariști, pentru completare și semnare. Dat fiind faptul că au apărut nedumeriri și întrebări legitime din partea unor membrii SNPPC, care au fost aleși ca reprezentanți sindicali în conducerea Birourilor noastre teritoriale și dețin calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare, le recomandăm acestora să nu completeze, deocamdată, formularul menționat, întrucât facem demersuri, în regim de urgență, pentru a clarifica pe deplin chestiunea în discuție (situații similare sunt și cele în care polițiștii judiciariști dețin funcții de reprezentare în asociații sau fundații care funcționează pe lângă unitățile MAI etc.).

Concluziile primare, la nivel de specialiști în dreptul muncii și juriști din SNPPC/MAI, ne conduc spre ideea că polițistul judiciarist ales într-o structură sindicală teritorială (fără personalitate juridică proprie), în condițiile Legii 62/2011, nu deține o funcție de natură să genereze starea de incompatibilitate. Dacă ar fi așa, activitatea sindicală nu s-ar putea desfășura, practic, la nivelul acestei  categorii numeroase de polițiști, situație care ar intra în contradicție flagrantă cu art. 9 și 115 din Constituție și cu prevederile Legii 62/2011 (legea sindicatelor), care ne dă dreptul, în mod expres, să constituim organizații sindicale (sindicate, federații și confederații), și stipulează, între altele:

- art. 3 (1): Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, în condițiile legii (...) au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat;

- art. 7 (1): Organizațiile sindicale au dreptul de a-și elabora reglementări proprii, de a-și alege liber reprezentanții (...);

- art. 10 (1): Sunt interzise modificarea și/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizațiilor sindicale pentru motive care privesc apartenența la sindicat și activitatea sindicală;

- art. 10 (2):  Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special.

Mai învederăm faptul că OUG nr. 20/2020 adaugă o interdicție în plus acestei categorii de polițiști, care ar trebui, în opinia noastră, să se supună exclusiv interdicțiilor prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, fapt pentru care ne vom adresa Avocatului Poporului, pentru ai solicita sesizarea CCR, considerând că OUG 20/2020 nu îndeplinește toate condițiile de formă și de fond pentru a fi constituțională.

Președintele Biroului Executiv Central SNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: