Comunicate

20.02.2020 - PRECIZĂRI privind cumularea calității de polițist judiciarist cu cea de reprezentant sindical teritorial

20.02.2020 - PRECIZĂRI  privind cumularea calității de polițist judiciarist cu cea de reprezentant sindical teritorial

ApariÈ›ia OUG nr. 20/2020 pentru modificarea È™i completarea Legii 364/2004 privind poliÈ›ia judiciară impune unele precizări privind art. 2 (4), care stipulează: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliÈ›iei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcÈ›ie publică sau privată, cu excepÈ›ia funcÈ›iilor didactice din învățământul superior". Clarificările se impun cu celeritate, deoarece reglementarea va intra în vigoare, conform legii, în termen de 90 de zile de la data publicării în M.Of. - în cazul poliÈ›iÈ™tilor deja avizaÈ›i -  È™i este operaÈ›ională din 11.02.a.c. pentru cei care urmează să fie avizaÈ›i.

În sensul stabilirii incompatibilităților, IGPR a transmis unităților un formular (DeclaraÈ›ie), care a fost înmânat poliÈ›iÈ™tilor judiciariÈ™ti, pentru completare È™i semnare. Dat fiind faptul că au apărut nedumeriri È™i întrebări legitime din partea unor membrii SNPPC, care au fost aleÈ™i ca reprezentanÈ›i sindicali în conducerea Birourilor noastre teritoriale È™i deÈ›in calitatea de organ de cercetare penală al poliÈ›iei judiciare, le recomandăm acestora să nu completeze, deocamdată, formularul menÈ›ionat, întrucât facem demersuri, în regim de urgență, pentru a clarifica pe deplin chestiunea în discuÈ›ie (situaÈ›ii similare sunt È™i cele în care poliÈ›iÈ™tii judiciariÈ™ti deÈ›in funcÈ›ii de reprezentare în asociaÈ›ii sau fundaÈ›ii care funcÈ›ionează pe lângă unitățile MAI etc.).

Concluziile primare, la nivel de specialiÈ™ti în dreptul muncii È™i juriÈ™ti din SNPPC/MAI, ne conduc spre ideea că poliÈ›istul judiciarist ales într-o structură sindicală teritorială (fără personalitate juridică proprie), în condiÈ›iile Legii 62/2011, nu deÈ›ine o funcÈ›ie de natură să genereze starea de incompatibilitate. Dacă ar fi aÈ™a, activitatea sindicală nu s-ar putea desfășura, practic, la nivelul acestei  categorii numeroase de poliÈ›iÈ™ti, situaÈ›ie care ar intra în contradicÈ›ie flagrantă cu art. 9 È™i 115 din ConstituÈ›ie È™i cu prevederile Legii 62/2011 (legea sindicatelor), care ne dă dreptul, în mod expres, să constituim organizaÈ›ii sindicale (sindicate, federaÈ›ii È™i confederaÈ›ii), È™i stipulează, între altele:

- art. 3 (1): Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcÈ›ionarii publici È™i funcÈ›ionarii publici cu statut special, în condiÈ›iile legii (...) au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie È™i/sau să adere la un sindicat;

- art. 7 (1): OrganizaÈ›iile sindicale au dreptul de a-È™i elabora reglementări proprii, de a-È™i alege liber reprezentanÈ›ii (...);

- art. 10 (1): Sunt interzise modificarea È™i/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaÈ›iilor sindicale pentru motive care privesc apartenenÈ›a la sindicat È™i activitatea sindicală;

- art. 10 (2):  DispoziÈ›iile alin. (1) se aplică în mod corespunzător È™i raporturilor de serviciu ale funcÈ›ionarilor publici È™i funcÈ›ionarilor publici cu statut special.

Mai învederăm faptul că OUG nr. 20/2020 adaugă o interdicÈ›ie în plus acestei categorii de poliÈ›iÈ™ti, care ar trebui, în opinia noastră, să se supună exclusiv interdicÈ›iilor prevăzute de art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliÈ›istului, fapt pentru care ne vom adresa Avocatului Poporului, pentru ai solicita sesizarea CCR, considerând că OUG 20/2020 nu îndeplineÈ™te toate condiÈ›iile de formă È™i de fond pentru a fi constituÈ›ională.

Președintele Biroului Executiv Central SNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: