Comunicate

20.02.2023 - Master profesional pentru formarea ofițerilor, la Academia de Poliție (sesiunea 2023-2024)

20.02.2023 - Master profesional pentru formarea ofițerilor, la Academia de Poliție  (sesiunea 2023-2024)

 

Academia de Poliție ,,A.I. Cuza” a publicat ,,Regulamentul programului de studii universitare de master profesional Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, pentru anul universitar 2023-2024.

Programul, destinat formării ofițerilor, este accesibil inclusiv agenților de poliție. La finalizarea masterului profesional, absolvenții vor fi repartizați în cadrul structurilor Poliției Române, potrivit nevoilor beneficiarului. Programul are durata de un an, două semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”.

Condițiile legale și criteriile specifice de recrutare/selecție sunt cele prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, de Ordinul m.a.i nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI și de Dispozițiile pe linie de resurse umane ale DGMRU. La concurs pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai învățământului superior de lungă durată și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai programelor de studii universitare de licență cu minimum 240 de credite de studiu transferabile.

Recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, în raport cu domiciliul/reședința înscrise în actul de identitate.

Concursul de admitere se desfășoară în trei etape: I - Proba de evaluare a performanței fizice; II - Proba de evaluare a cunoștințelor; III - Examinarea medicală. Probele de concurs din cadrul etapelor I și II se susțin la sediul Academiei, potrivit planificării realizate de către Academie și aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea pe pagina de internet a concursului de admitere.

Reamintim faptul că SNPPC a solicitat constant MAI, în scris, inclusiv la ședințele comune de dialog social din 2022, suspendarea din activitate a agenților de poliție care acced la acest masterat, salarizarea lor în perioada studiilor și repartizarea la structurile de unde provin.

Detalii, în atașamentul pdf.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL-SNPPC

Parteneri SNPPC: