Comunicate

20.04.2022 - Reglementarea privind compensația pentru chirie, depășită; solicităm extinderea ariei la 50 km și cuantum la nivelul pieței

20.04.2022 - Reglementarea privind compensația pentru chirie, depășită; solicităm extinderea ariei la 50 km și cuantum la nivelul pieței

 FSNPPC/Nr.60 

București/19.04.2022

 

          Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, MINISTRU -

 

           Prin prezenta, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România, organizație cu reprezentativitate juridică, recunoscută de Tribunalul Municipiului București, la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, semnatară a ,,Acordului privind raporturile colective de serviciu ale polițiștilor cu Ministerul Afacerilor Interne”, vă supune atenției un aspect care privește drepturile/interesele polițiștilor și, în consecință, vă adresează următoarea solicitare:                                 În temeiul art. 31 din Legea nr. 360/2002 (Statutul poliţistului), a fost emisă ,,HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a compensaţiei pentru chirie cuvenite poliţiştilor”.

            În opinia noastră, actualul cadru normativ este restrictiv și depășit de realitate, fapt pentru care apreciem că este necesară  includerea în lege a unor prevederi care să faciliteze obținerea acestui drept și compensarea chiriei la un cuantum corelat cu valorile pieței, similar reglementărilor valabile în cadrul Ministerului Justiției.

            Considerăm că modificările legislative ar trebui să țină cont de următoarele aspecte;

           1 - Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie plătită pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 50 km – aria locului de muncă. Aceasta cuprinde: 1. localitatea (A) în care își are sediul unitatea, precum şi orice localitate (B) situată la cel mult 50 de km față de limita administrativ-teritorială a localității (A); 2. oricare dintre localitățile pe raza cărora sunt îndeplinite, cu regularitate, sarcinile de serviciu, datorită specificului locului de muncă, precum şi oricare dintre localitățile învecinate acestora.

          2 - Compensația lunară de chirie trebuie stabilită la nivelul pieţei, prin identificarea raportului cerere-ofertă, specific fiecărei localităţi în parte, asemănător procedurii de stabilire a plafonului în cadrul Ministerului Justiţiei.

 

       Cu stimă,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: