Comunicate

20.05.2021 - COMUNICAT: Avocatul Poporului confirmă demersurile repetate ale SNPPC privind reducerea deficitului de personal, salarizarea și modernizarea logisticii Poliției

20.05.2021 -   COMUNICAT:  Avocatul Poporului confirmă demersurile repetate ale SNPPC privind reducerea deficitului de personal, salarizarea și modernizarea logisticii Poliției

20.05.2021

 

COMUNICAT

Avocatul Poporului confirmă demersurile repetate ale SNPPC

privind reducerea deficitului de personal, salarizarea și modernizarea logisticii Poliției

 

Recent, Avocatul Poporului a publicat Raportul special privind deficitul de personal și dotarea logistică a polițiștilor, document de 42 de pagini, care se încheie cu propunerile trimise de SNPPC, în luna aprilie a.c., la solicitarea acestei instituții.

Raportul  - bazat inclusiv pe documente oficiale trimise de MAI, IGPR, de unități teritoriale, dar și pe autosesizări ale Avocatului Poporului -, identifică soluții de remediere a unor probleme majore cu care se confruntă Poliția Română, la nivel național, privind numărul insuficient de polițiști - în special în mediul rural, precizând că îndeplinirea misiunilor specifice este afectată negativ și de dotarea logistică necorespunzătoare, cauzată de lipsa fondurilor etc. De asemenea, Raportul recomandă ocuparea funcțiilor de conducere prin concurs, fără a se abuza de instituția împuternicirii, delegării sau a detașării.

Propunerile Avocatului Poporului vizează, între altele:

- sprijinirea polițiștilor nou încadrați, inclusiv de către autoritățile locale, pentru integrarea în comunitate, prin atribuirea unei locuințe de serviciu, precum și alte facilități pentru creșterea atractivității locurilor de muncă în aceste comunități;

- sprijinirea Ministerului Afacerilor Interne, printr-o legislație adecvată, care să permită desfășurarea activității structurilor de Poliție din România, astfel încât să se atingă un nivel maxim de eficiență și dezvoltare, în special în ceea ce privește sporirea numerică a corpului polițienesc;

-  instruirea corespunzătoare a polițiștilor, mai ales în ceea ce privește modul de interacționare a acestora cu cetățenii (în special cu minorii). În acest sens, consideră că se impune și elaborarea unor proceduri adecvate pentru instruirea generală, dar și specială a polițiștilor (de exemplu, cu privire la violența domestică, dispariția minorilor, abuzul sexual asupra minorilor și adulților, intervenția negociatorilor).

Ca o concluzie referitoare la cariera poliţistului, se apreciază ca fiind necesare următoarele: realizarea unei analize funcţionale a Ministerului Afacerilor Interne pentru poliţişti; efectuarea unui studiu a legislaţiei specifice poliţiştilor din alte state europene; analizarea/compararea legislaţiei europene de referinţă cu cea specifică funcţionarilor publici din România; realizarea unui proiect de lege care să reglementeze un sistem de carieră echitabil şi eficient, precum şi măsurile tranzitorii sau de echivalare a funcţiilor/gradelor existente.

Între alte soluții oferite pentru diminuarea deficitului de personal, este propusă înființarea unei Școli de formare inițială a agenților de poliție în regiunea Moldovei.

Informații de background (propunerile SNPPC, trimise Avocatului Poporului, dar și MAI):

- majorarea capacității de școlarizare în instituțiile de formare inițială a agenților de poliție la 3.000 elevi/an și, implicit dotarea corespunzătoare din punct de vedere logistic a Școlilor, precum și alocarea fondurilor financiar-materiale etc., pentru a face față acestui necesar de pregătire majorat;

- organizarea unor concursuri de trecere a agenților în corpul ofițerilor de poliție (TCO), pentru 2.000 de posturi, având în vedere deficitul de peste 4.000 de ofițeri în M.A.I;

- încadrarea din sursă externă, prin concurs, în condițiile legii, a 6.000 de agenți de poliție (o soluție poate fi și transferul a 3.000-5.000 de jandarmi, în cadrul structurilor operative ale Poliției Române);

- acordarea de majorări salariale prevăzute de art. 38 din Legea nr. 153/2017, pentru a stimula polițiștii care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, cu experiență profesională adecvată, să rămână în sistem, contribuind la tutelarea viitorilor polițiști și, implicit la diminuarea deficitului de personal.  

De asemenea, am precizat că, în septembrie 2019 și septembrie 2020 (în acest ultim caz, pe fondul pandemiei), nu au avut loc concursuri de admitere în școlile de formare a agenților, iar numărul celor admiși în martie 2021 reprezintă abia 10% din deficitul actual de personal.  Am estimat că, în urma politicilor guvernamentale de austeritate financiră, adoptate recent, pe plan salarial, logistic etc, dar și pe fondul unei impredictibilități în carieră, manifestate inclusiv în Sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, până la sfârșitul anului 2021, se vor pensiona peste 5.000 de polițiști, situații cu implicații negative asupra deficitului de personal.

 

BIROUL  EXECUTIV CENTRAL 

Parteneri SNPPC: