Comunicate

20.10.2020 - Răspunsul MAI, la solicitarea SNPPC, referitoare la examenele de absolvire/concursurile de admitere în școlile de agenți - 2020

20.10.2020 - Răspunsul MAI, la solicitarea SNPPC,  referitoare la examenele de absolvire/concursurile de admitere în școlile de agenți - 2020

 

 

           Domnului Dumitru Coarnă – președinte FSNPPC

            Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la Direcția Informare și Relații Publice cu numărul 1508213/2020, formulată în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm informațiile existente la nivelul aparatului central al M.A.I.:

            În ce privește aspectele solicitate la  punctul 1, în contextul situației epidemiologice determinată de noul coronavirus SARS-Cov-2, de măsurile dispuse la nivel național, precum și de timpul necesar pentru recuperarea activităților didactice pentru elevii din anul în curs de învățământ, concursurile de admitere la școlile postliceale pentru sesiunea 2020 nu au fost încă programate.

Astfel, la momentul la care vor fi îndeplinite toate condițiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice, detaliile privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere vor fi stabilite și făcute publice prin postarea pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, la Secțiunea “Carieră – Instituții de învățământ/formare profesională”, pe site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ, precum și prin orice alte mijloace de comunicare.

            În ceea ce privește numărul de locuri prevăzut Ministerul Afacerilor Interne pentru școlile postliceale, acesta este de 2403 locuri.

            Referitor la punctul 2, precizăm că școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne asigură pregătirea elevilor conform structurii cadru a anului de învățământ, aprobată prin Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17559 din 24.02.2020, cu modificările și completările ulterioare, examenele de absolvire fiind planificate în perioada 05-16.12.2020.

            Organizarea acestora se va desfășura în condițiile impuse de prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, probele de examen urmând să fie susținute în spațiile școlilor postliceale ale MAI, precum și în cele ale centrelor de formare continuă ale inspectoratelor generale, potrivit subordonării acestora iar, la nevoie, în cele ale Institutului de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Centrului de Formare Inițială și Continuă Orăștie, după caz.

 

 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: