Comunicate

20.10.2020 - Solicitare pentru emiterea de urgență a Normelor de aplicare a OUG 147/2020

20.10.2020 - Solicitare pentru emiterea de urgență a Normelor de aplicare a OUG 147/2020

Ex. unic (se transmite prin e-mail)

FSNPPC/Nr. 201 /20.10.2020

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- d-lui Marcel Vela, ministru

 

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind informaÈ›iile de interes public È™i al calității de organizaÈ›ie sindicală reprezentativă la nivelul MAI, vă solicităm să clarificaÈ›i următoarea situaÈ›ie:

Conform ,,OUG nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinÅ£i în vederea supravegherii copiilor, în situaÅ£ia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenÅ£a efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ ÅŸi în unităţile de educaÅ£ie timpurie antepreÅŸcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”, în sistemul public se acordă zile libere unuia dintre părinÅ£i pentru supravegherea copiilor, în situaÅ£ia sus-reglementată. Prevederile se aplică părinÅ£ilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiÅ£ii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscriÅŸi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaÅ£ie timpurie antepreÅŸcolară; b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Art. 4, alin. (1) prevede că toÈ›i angajaÅ£ii Sistemului naÅ£ional de apărare, ordine publică ÅŸi securitate naÅ£ională (SNAOPSN), angajaÅ£ii din penitenciare ÅŸi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute pentru salariaÈ›ii din sistemul public (civil), cu excepÅ£ia familiilor monoparentale. Însă, în cazul în care ambii părinÅ£i îÅŸi desfăşoară activitatea într-unul dintre aceste sisteme bugetare, unul dintre aceÅŸtia are dreptul la o majorare în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcÅ£ie/solda de funcÅ£ie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câÅŸtigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Față de cele prezentate, vă rugăm să emiteÈ›i, în regim de urgență, Norme de aplicare, aÈ™a cum prevede È™i OUG 147/2020, dat fiind faptul că la nivelul ordonatorilor de credite/angajatorilor din MAI există diferenÈ›e  de interpretare È™i reticență în ceea ce priveÈ™te aplicarea dispozitiilor legale.

De asemenea, prin adresa nr. 4547/EC/01.10.2020 a Ministerului Muncii È™i ProtecÈ›iei Sociale, semnată de secretarul general al instituÈ›iei, se fac interpretări ale OUG 147/2020 de natură să creeze confuzie în aplicarea legii.

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: