Comunicate

20.10.2020 - Solicitare pentru emiterea de urgență a Normelor de aplicare a OUG 147/2020

20.10.2020 - Solicitare pentru emiterea de urgență a Normelor de aplicare a OUG 147/2020

Ex. unic (se transmite prin e-mail)

FSNPPC/Nr. 201 /20.10.2020

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- d-lui Marcel Vela, ministru

 

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public și al calității de organizație sindicală reprezentativă la nivelul MAI, vă solicităm să clarificați următoarea situație:

Conform ,,OUG nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”, în sistemul public se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia sus-reglementată. Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară; b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Art. 4, alin. (1) prevede că toți angajaţii Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională (SNAOPSN), angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute pentru salariații din sistemul public (civil), cu excepţia familiilor monoparentale. Însă, în cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre aceste sisteme bugetare, unul dintre aceştia are dreptul la o majorare în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Față de cele prezentate, vă rugăm să emiteți, în regim de urgență, Norme de aplicare, așa cum prevede și OUG 147/2020, dat fiind faptul că la nivelul ordonatorilor de credite/angajatorilor din MAI există diferențe  de interpretare și reticență în ceea ce privește aplicarea dispozitiilor legale.

De asemenea, prin adresa nr. 4547/EC/01.10.2020 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, semnată de secretarul general al instituției, se fac interpretări ale OUG 147/2020 de natură să creeze confuzie în aplicarea legii.

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: