Comunicate

21.01.2020 - Vrem să ne asigurăm că drepturile noastre vor fi respectate: i-am solicitat ministrului Afacerilor Interne ,,Planul" reorganizării preconizate, pentru a formula propuneri în consecință

21.01.2020 - Vrem să ne asigurăm că drepturile noastre vor fi respectate: i-am solicitat ministrului Afacerilor Interne ,,Planul

FSNPPC/Nr. 106 din 21.01.2020

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel VELA – ministru

Urmare ședinței Comisiei de dialog social a Ministerului Afacerilor Interne, pe care ați condus-o personal, în data de 15 ianuarie, pe tema reorganizării structurale, preconizate de dumneavoastră, vă adresăm rugămintea de a ne pune la dispoziție Planul de reorganizare (inclusiv un eventual studiu de impact, dacă există, și orice alt document colateral, privitor la tema în discuție) și/sau Raportul de motivare privind elaborarea și modificarea structurii organizatorice, prevăzut în Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile MAI, pentru a putea formula și a vă transmite, în scris, așa cum ați solicitat în cadrul Comisiei și în unele declarații publice, punctele de vedere ale Federației noastre sindicale, elaborate, în concret, pe marginea procesului de restructurare.

Prezenta solicitare se întemeiază pe prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social dintre angajatori și salariați, ale Codului Muncii și ale celor două documente juridice semnate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne și reprezentanții federațiilor sindicale: Acordul Colectiv privind Raporturile de Serviciu ale Polițiștilor și Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unități (pentru personalul civil).

În temeiul calității de organizație sindicală reprezentativă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe care am dobândit-o, conform legii, prin Hotărârea Tribunalului Municipiului București, pronunțată în Dosarul nr. 12271/3/2016, vă informăm că FSNPPC este interesată și are dreptul să depună amendamente pe marginea documentului/documentelor solicitate, care privesc, în mod vădit, drepturile profesionale și economico-sociale ale celor peste 40.000 de membri de sindicat – polițiști și personal contractual din Aparatul Central, din inspectoratele generale subordonate și din unitățile/direcțiile/direcțiile generale aflate în coordonarea MAI.

Domnule ministru,

Precizăm că solicitarea noastră vizează perfectibilitatea procesului de reformă, dar și ,,eficientizarea” generală a structurilor polițienești din Ministerul Afacerilor Interne, fiind în deplin consens cu declarațiile dumneavoastră publice, din ultima perioadă, referitoare la tema în discuție.

De asemenea, vă informăm că  problemele semnalate constant de noi, în scris, atât dumneavoastră, cât și predecesorilor (a se vedea, de exemplu, doar  adresa FSNPPC nr.173/11.11.2019), cum ar fi: salarizarea deficitară și neaplicarea, de către MAI, a Deciziei CCR nr. 794/2016; deficitul major de personal; logistica precară; degradarea patrimoniului imobiliar, în special în mediul rural, care contravine normelor de sănătate/securitate în muncă; nevoia unei protecții juridice și fizice a polițiștilor etc., vizează, în esență, același lucru, statuat de știința managementului schimbării organizaționale: EFICIENTIZAREA SERVICIULUI PUBLIC!

Ca atare, considerăm că orice referire la faptul că FSNPPC sau președintele organizației noastre nu susține ,,eficientizarea MAI”, indiferent din partea cui ar veni, reprezintă o denaturare a adevărului! În același timp, vă informăm că suntem în dezacord total cu un proces de reorganizare care să conducă la regionalizarea Poliției Române!

Reiterăm faptul că FSNPPC este  un partener de dialog onest și responsabil față de  membrii de sindicat, față de interesele superioare ale comunităților și statului, dar și față de Ministerul Afacerilor Interne, care are misiunea generică de a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor, prin intermediul angajaților săi, cărora trebuie să le confere un cadru adecvat, din toate punctele de vedere, pentru îndeplinirea în condiții optime a atribuțiilor de serviciu!

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL FSNPPC,

VICEPREȘEDINTE - BIROUL NAȚIONAL CARTEL ,,ALFA

Dumitru COARNĂ

Notă: solicitarea a fost depusă, azi, în scris, la Secretariatul general al MAI.

Parteneri SNPPC: