Comunicate

21.01.2021 - Intervenție SNPPC la ministrul Afacerilor Interne, pentru soluționarea problemelor apărute în procedura de selecție a candidaților pentru concursurile TCO

21.01.2021 - Intervenție SNPPC la ministrul Afacerilor Interne, pentru soluționarea problemelor apărute în procedura de selecție a candidaților pentru concursurile TCO

FSNPPC/Nr.  253 din 21.01.2021

Se transmite electronic/fax

                

                                             Către,

 

                                                              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  • Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

Referire: concursurile TCO - rugăm soluționare în regim de urgență

 

 

 

 

 

          În calitate de organizație sindicală reprezentativă pentru polițiștii și personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne: 

 

          Vă aducem în atenție faptul că au apărut numeroase probleme în derularea procedurii de organizare a concursurilor de trecere a agenților de poliție în corpul ofițerilor (TCO), la nivelul multor structuri polițienești, în sensul invalidării multor dosare ale candidaților, pe motiv că acestea nu conțin anumite documente. Exemplificăm: certificat de naștere, certificat de căsătorie, permis de conducere, copii C.I. sau chiar lipsa semnăturii pe CV.

           Aceste documente, în majoritatea cazurilor, se află la dosarele de personal, deținute de structurile de Resurse Umane. Documentele au fost transmise, pentru prima dată, electronic, conform precizărilor în vigoare, înscrierile făcându-se în contextul pandemiei, care a generat aceste probleme.

          SNPPC  a primit sute de sesizări în sensul celor de mai sus, acesta fiind motivul pentru care polițiștii în cauză au formulat deja contestații. Totodată, candidații reclamă faptul că nu au fost informați personal, în timp util, despre necesitatea completării dosarului depus.

           În speranța identificării, în regim de urgență, unor soluții legale de surmontare a problemelor menționate, vă asigurăm de colaborare, în cadrul dialogului social.

           Cu deosebită stimă,

 

p. Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

 

...................................................................

Parteneri SNPPC: