Comunicate

21.01.2021 - Intervenție SNPPC la ministrul Afacerilor Interne, pentru soluționarea problemelor apărute în procedura de selecție a candidaților pentru concursurile TCO

21.01.2021 - Intervenție SNPPC la ministrul Afacerilor Interne, pentru soluționarea problemelor apărute în procedura de selecție a candidaților pentru concursurile TCO

FSNPPC/Nr.  253 din 21.01.2021

Se transmite electronic/fax

                

                                             Către,

 

                                                              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  • Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

Referire: concursurile TCO - rugăm soluÈ›ionare în regim de urgență

 

 

 

 

 

          În calitate de organizaÈ›ie sindicală reprezentativă pentru poliÈ›iÈ™tii È™i personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne: 

 

          Vă aducem în atenÈ›ie faptul că au apărut numeroase probleme în derularea procedurii de organizare a concursurilor de trecere a agenÈ›ilor de poliÈ›ie în corpul ofiÈ›erilor (TCO), la nivelul multor structuri poliÈ›ieneÈ™ti, în sensul invalidării multor dosare ale candidaÈ›ilor, pe motiv că acestea nu conÈ›in anumite documente. Exemplificăm: certificat de naÈ™tere, certificat de căsătorie, permis de conducere, copii C.I. sau chiar lipsa semnăturii pe CV.

           Aceste documente, în majoritatea cazurilor, se află la dosarele de personal, deÈ›inute de structurile de Resurse Umane. Documentele au fost transmise, pentru prima dată, electronic, conform precizărilor în vigoare, înscrierile făcându-se în contextul pandemiei, care a generat aceste probleme.

          SNPPC  a primit sute de sesizări în sensul celor de mai sus, acesta fiind motivul pentru care poliÈ›iÈ™tii în cauză au formulat deja contestaÈ›ii. Totodată, candidaÈ›ii reclamă faptul că nu au fost informaÈ›i personal, în timp util, despre necesitatea completării dosarului depus.

           În speranÈ›a identificării, în regim de urgență, unor soluÈ›ii legale de surmontare a problemelor menÈ›ionate, vă asigurăm de colaborare, în cadrul dialogului social.

           Cu deosebită stimă,

 

p. Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

 

...................................................................

Parteneri SNPPC: