Comunicate

21.02.2019 - SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PARLAMENTULUI

21.02.2019 - SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PARLAMENTULUI

FSNPPC/Nr. 113 din 21.02.2019

 

SCRISOARE DESCHISĂ

 Către,

CAMERA DEPUTAŢILOR

Domnilor deputațiCristian BUICAN și Gigel-Sorinel ȘTIRBU

SENATUL ROMÂNIEI

Domnilor senatori Romulus BULACU și Florin-Vasile CÎȚU  

                Domnilor parlamentari,

 În ultima perioadă, în spațiul public au apărut aserțiuni referitoare la inițierea, de către dumneavoastră, a unui proiect legislativ, care vizează inclusiv modificarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în sensul eliminării acestui drept legal și constituțional de care beneficiază polițiștii (în calitate de membrii ai familiei ocupaționale ,,apărare, ordine publică și securitate națională”), după încetarea raporturilor de serviciu și trecerea în rezervă, cu grad militar.

 În situația în care un asemenea demers juridic a fost declanșat, vă rugăm să luați act de faptul că, în calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne (conform Hotărârii Tribunalului Municipiului București din data de 13.05.2016), precum și în temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România se opune unei asemenea inițiative legislative, pe care o consideră total inoportună și în dezacord cu prevederile similare din legislația altor state membre UE/NATO.

Vă reamintim că, prin Decizia CCR nr. 20 din 2 februarie 2000 s-a statuat că pensia de serviciu (categorie în care intră și pensia militară de stat) constituie "o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale", care nu are ca temei contributivitatea, ci ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. De asemenea, Decizia CCR nr. 871/ 25.06.2010 a statuat faptul că pensiile de serviciu se bucură de un regim juridic diferit în raport cu pensiile acordate în sistemul public de pensii.

Încă un argument: studiile au arătat că speranța  de viață a polițiștilor români este de numai 62 de ani, cu doar câțiva ani peste vârsta legală de pensionare și cu aproximativ 12 ani mai mică față de speranța medie de viață din România. Cauzele sunt diverse: uzura fizică și psihică prematură, amenințările proferate la adresa lor și a familiilor de către mediile infracționale, ultrajul, tentativele de omor, deficitul de personal - care implică un volum de muncă suplimentar, condițiile de muncă, salarizarea deficitară, în raport cu alte categorii de bugetari, programul de noapte sau în ture/schimburi etc.

Ca atare, considerăm că afectarea regimului pensiilor militare de stat ar fi un act injust, având în vedere inclusiv modificarea, în sens defavorabil, adusă Legii nr. 223/2015 prin OUG nr. 59/2017.

                   Cu stimă,

Președinte FSNPPC,

Vicepreședinte Biroul Național Executiv ,,Cartel ALFA”

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: