Comunicate

21.02.2023 - Admitere 2023, la Academia de Poliție ,,A.I. Cuza”; regulamentul concursului

21.02.2023 - Admitere 2023, la Academia de Poliție ,,A.I. Cuza”; regulamentul concursului

 

Senatul universitar al Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza” a publicat ,,Regulamentul pentru admiterea la studiile de licență – anul universitar 2023-2024.

Concursul de admitere se organizează pe facultăţi:

- Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;

- Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2023 va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.

Sunt trei categorii de candidați, care pot intra în Academie fără proba scrisă:

1 - Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut premiile I, II, III sau menţiune la olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

2 - Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut premiile I, II, III sau menţiune la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.Ed. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

3 - Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Etapele concursului de admitere: I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice; II – Proba de evaluare a cunoştinţelor; III – Examinarea medicală.

Detalii, în atașamentul pdf.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL-SNPPC

Parteneri SNPPC: