Comunicate

21.02.2023 - Prelungirea termenului de plată a normei de echipare și majorarea cuantumului la valoarea actualizată a prețurilor - solicitare SNPPC

21.02.2023 - Prelungirea termenului de plată a normei de echipare și majorarea cuantumului la valoarea actualizată a prețurilor - solicitare SNPPC

FSNPPC

Nr . 31/21.02.2023                                                       

 

               Către,

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

           

În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul MAI, membră a Comisiei paritare pentru dialog social, și urmare colaborării anterioare privind elaborarea ,,HG nr. 985/2021, pentru modificarea şi completarea HG nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti”, precum și a ,,OMAI nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție (...),

vă solicităm prorogarea termenului actual, prevăzut pentru acordarea lunară a sumelor aferente normei anuale de echipare, astfel încât plata să poată fi efectuată și după data de 01.04.2023, precum și actualizarea valorii financiare a cotei-părți anuale a drepturilor de echipament pentru politisti, la suma de cca. 7.500 lei.

Considerăm că demersul în cauză este imperios necesar, în contextul  în care, prin  ,,OUG nr. 168/dec. 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare (...)”, angajații MAI încă nu  sunt salarizați la nivelul complet al grilelor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.

 Trebuie avut în vedere faptul că, în eventualitatea sistării plății aferente normei de echipare, venitul lunar efectiv se va diminua, ceea ce va avea consecințe negative asupra nivelului de trai al familiilor polițiștilor, militarilor și personalului contractual din MAI.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa de e-mail din antet.

  Cu stimă și mulțumiri,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

 

Parteneri SNPPC: