Comunicate

21.04.2021 - Solicităm MAI modificarea HG nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii (...), asemenea proiectului legislativ inițiat de Ministerul Justiției

21.04.2021 - Solicităm MAI modificarea HG nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii (...), asemenea proiectului legislativ inițiat de Ministerul Justiției

FSNPPC/Nr. 320  din 21.04.2021

Se transmite electronic/fax

                    

                      Către,

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  • Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

                

          În calitate de Federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, dar și de partener de dialog social al instituției pe care o conduceți, vă rugăm să aveți în vedere, în regim de urgență, următoarele:

  • inițierea unui proiect de act normativ, pentru modificarea și completarea ,,HG nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condițiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și invoiri platite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament și recuperare”.

       Precizăm că, la nivelul Ministerului Justiției, a fost demarată o procedură legislativă, în sensul sus-menținat, care are în vedere neincluderea zilelor de sarbatori legale, în care nu se lucrează, precum și a zilelor libere plătite, stabilite prin acordul colectiv de muncă,  în numărul zilelor aferente concediului de odihnă pentru anul în curs (atașăm Adresa MJ, Minuta ședinței de dialog social și proiectul de HG, trimise Consiliului Economic și Social de către Ministerul Justiției, pentru dezbatere și avizare  - a se vedea art. 1, alin. 8 din proiectul HG).

                       

          Cu deosebită stimă,

                     

p. Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Marius IONESCU

 

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: