Comunicate

22.02.2022 - COMUNICAT: Amendamentul SNPPC de aplicare în integralitate a Legii-cadru a salarizarii, depus la Camera Deputaților

22.02.2022 - COMUNICAT:  Amendamentul SNPPC de aplicare în integralitate a Legii-cadru a salarizarii, depus la Camera Deputaților

FSNPPC Nr. 21

Bucureşti, 22.02.2022

Exemplar unic/transmis prin email

 

    

Către,

CAMERA DEPUTAȚILOR

 

-Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital

-Comisia pentru muncă, familie și protecție socială

-Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

 

În calitate de comisii pentru raport și dezbatere a PL-x nr. 52/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC), cea mai mare organizație de profil din Ministerul Afacerilor Interne, având în componență 40.000 de angajați ai acestei instituții, reprezentată prin subsemnatul, Zelca Vasile – președinte, vă înaintează un amendament la OUG nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 52/2022) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19793 :

 

AMENDAMENT

Art. I  

(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul prevăzut în anexa nr. VI din Legea-cadru 153/2017 precum și pentru personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie se majorează  în două etape, astfel:

a) cu 1/2 din diferenţa dintre salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022;

b) la nivelul salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022, începând cu data de 1 iulie 2022.

Cu stimă și mulțumiri,

Președinte FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: