Comunicate

22.04.2024 - START ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I. (sesiunea aprilie- iulie 2024)

22.04.2024 - START ADMITERE ÎN ȘCOLILE M.A.I. (sesiunea aprilie- iulie 2024)

La data de 19 aprilie 2024, MAI a dat startul concursului de admitere în instituțiile de învățământ postliceal proprii, iar întreaga sesiune va dura peste trei luni: aprilie - iulie 2024.

   Cele 2.880 de locuri (dintre care 52 sunt pentru romi/minorități) au fost repartizate astfel: 1.640 - la Școlile de agenți de Poliţie din Câmpina și Cluj-Napoca; 240 - la Școala de agenți a Poliţiei de Frontieră din Oradea; 700 - la Școlile de subofițeri Jandarmi din Drăgășani și Fălticeni; 300 - la Școala IGSU de Pompieri/Protecție civilă din Boldești-Scăieni. Un număr de 40 de locuri este alocat altor structuri din cadrul SAOPSN (Anexa 1).

   Probe de concurs: evaluarea cunoștințelor și a performanțelor fizice; acestea sunt notate de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5. Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

   Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

   În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 21 mai 2024În acest termen, Centrul de Psihosociologie al MAI finalizează activitatea de evaluare psihologică și, după caz, de soluționare a eventualelor contestații. Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25-31 mai 2024, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5. Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024, la unitățile de învățământ pentru care s-a optat.

   Examinarea medicală are loc în perioada 19 iunie - 12 iulie 2024. Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 19 iulie 2024.

   Detalii privind calendarul sesiunii, organizarea și desfășurarea concursului, modele de documente și modalități/condiții de recrutare și selecție – în atașamentele pdf postate mai jos sau pe site-ul MAI: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ .

   În condițiile în care MAI nu a reușit să impună, la nivelul Guvernului și al Parlamentului, modificări de fond privind cariera și salarizarea angajaților din structurile proprii, reiterăm semnalul nostru de alarmă, exprimat, deja, public, după sesiunea similară de anul trecut, unde s-a consemnat un record trist în istoria acestei instituții (au fost ocupate doar 53% dintre locurile scoase la concurs în școlile din subordine):

FORȚA POLIȚIEI ȘI A LEGII REZIDĂ ȘI DIN PREDICTIBILITATE!

   - PREDICTIBILITATE ÎN CARIERĂ: orice politist sau militar trebuie să beneficieze de o carieră previzibilă în timp, sigură și stabilă, în funcție de studiile absolvite, de experiența dobândită pe parcurs, de nevoile sale de dezvoltare profesională, dar și de cele ale sistemului. Un Ghid al carierei polițistului, cu bătaie lungă, reglementat prin lege, pentru a nu putea fi modificat peste noapte, în funcție de un interes sau altul, este absolut necesar, astfel încât tinerii să poată determina, în proporție de minim 90%, cariera pe care o vor urma în MAI;

   - PREDICTIBILITATE ÎN SALARIZARE: orice tânăr care  își dorește o carieră în MAI va fi interesat și de salarizare. Aceasta trebuie să-i asigure polițistului și familiei sale un trai decent și să nu creeze premise pentru devianțe profesionale sau corupție. De aceea, salarizarea nu trebuie sa fie impredictibilă, cum se întâmplă în ziua de astăzi, iar nivelul venitului lunar oferit de stat trebuie să aibă un cuantum rezonabil;

   - PREDICTIBILITATE ÎN PERSPECTIVA PENSIONĂRII: orice tânăr care dorește să îmbrățișeze cariera de polițist/militar trebuie să știe, de la bun început, că va avea o viață profesională plină de riscuri, de interdicții și incompatibilități, pe care și le asumă, prin depunerea Jurământului și dobândirea calității de funcționar public cu statut special/militar. Dar principiul simetriei impune ca el să știe, de la bun început, și care sunt condițiile de pensionare, vârsta la care va trece în rezervă, formula de calcul a pensiei și că - cel mai important - REGULA NU SE VA SCHIMBA ÎN TIMPUL JOCULUI!

   PREDICTIBILITATEA în CARIERĂ, în SALARIZARE și în PENSIONARE asigură o bază sănătoasă de recrutare a viitorilor polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri etc., constituind, totodată, fundamentul unui serviciu public de ordine și siguranță socială prestat la standarde calitative, atât pentru cetățeni, cât și pentru stat!

Parteneri SNPPC: