Comunicate

22.05.2018 - FSNPPC nu renunţă la solicitările privind Statutul poliţistului!

22.05.2018 - FSNPPC nu renunţă la solicitările privind Statutul poliţistului!

 

 

            Urmare scrisorii trimise săptămâna trecută ministrului Afacerilor Interne (vezi comunicatul nostru din 16.05.2018), ieri, 21 mai 2018, am fost invitaţi la discuţii cu privire la solicitările FSNPPC pe marginea proiectului OUG de modificare şi completare a Legii nr. 360/2002 – Statutul poliţistului.

            Delegaţia noastră a fost formată din preşedintele FSNPPC – Dumitru Coarnă, secretarul general – Neculai Isache şi trezorierul general – Claudiu Staicu, din partea MAI fiind prezenţi subsecretarul de stat Mihai Valeriu, conducerea DGMU – directorul general şi directorul general adjunct, precum şi consilierul ministrului pentru dialog social.

            Reamintim că, în scrisoare, am inclus trei solicitări imperative:

            1 – nu suntem de acord cu propunerea de a se legifera punerea la dispoziţie a poliţistului, atunci când împotriva acestuia a fost dispusă o cercetare disciplinară (iar rezultatul acesteia nu este cunoscut şi nu a putut fi contestat de către poliţist), deoarece în acest mod s-ar creea o pârghie subiectivă/politică şi injustă, la îndemâna managerilor, pentru exercitarea unei presiuni psihice şi intimidarea anumitor subordonaţi şi s-ar încălca principiul prezumţiei de nevinovăţie;

            2 – nu suntem de acord să se modifice Statutul, în sensul de a se legifera schimbarea poliţistului din funcţia de conducere obţinută prin concurs, în urma unei simple evaluări a activităţii acestuia, deoarece se creează premisa exercitării unui act managerial direcţionat spre rezultate oneroase/politizat, în raport cu posibile indicaţii subiective ale persoanelor cu funcţie de conducere superioară şi, de asemenea, s-ar încălca principiul simetriei;

            3 – nu suntem de acord cu mutarea poliţistului, temporară sau definitivă, în interesul serviciului, fără acordul acestuia, deoarece se creează premisa subiectivă şi neprincipială, la îndemâna managerilor, de a îndepărta dintr-o funcţie o anumită persoană, pe criterii evazive/politice;

Deşi MAI a renunţat, ieri, la introducerea prevederii de la pct. 3 în Statut, precizăm că FSNPPC nu va renunţa sub nicio formă la  celelate solicitări şi nu va face niciun compromis în cursul negocierilor viitoare, de natură să afecteze drepturile poliţiştilor  prin articole de lege introduse abuziv în Statut, cu atât mai mult cu cât în Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dar nici în alt sistem public, nu există prevederi similare.

De asemenea, în cursul discuţiilor de ieri am reiterat susţinerea noastră cu privire la acordarea compensaţiei pentru chirie la nivelul pieţei, alternativ cu transformarea acesteia în rată pentru achiziţia unei locuinţe, după caz, şi am menţinut solicitarea de organizare a unei dezbateri publice, pe forma finală a proiectului Statutului, în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative şi a mass-media, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

          

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: