Comunicate

22.05.2023 - Suntem din nou, în teren, ,,pe locul de serviciu”; întâlniri directe cu membrii noștri din IPJ Alba

22.05.2023 - Suntem din nou, în teren, ,,pe locul de serviciu”;  întâlniri directe cu membrii noștri din IPJ Alba

 

 

Consecvenți principiului statuat la nivelul conducerii SNPPC, de a lua pulsul activităților, nemijlocit, în teren, continuăm seria discuțiilor directe, ,,la firul ierbii”, cu polițiștii și personalul contractual.

În aceste zile, o delegație SNPPC se va afla în Jud. Alba, pentru a constata în ce măsură sunt respectate drepturile profesionale și economico-sociale ale colegilor noștri de la structurile polițienești municipale, orășenești și rurale.

Vrem să vedem, la fața locului, cum se aplică legislația din domeniul dreptului muncii și prevederile Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor cu MAI, dar și cele referitoare la drepturile personalului contractual. Ca întotdeauna, vrem să vedem concret: cum funcționează dialogul social, la nivel local; cum se planifică activitățile/misiunile și cum se organizează programul de lucru; achitarea drepturilor salariale și a celorlalte drepturi financiare cuvenite, la termen și în cuantumurile legale; numărul și frecvența orelor suplimentare efectuate, inclusiv planificarea recuperării acestora sau plata lor, după caz; deficiențele și nejunsurile pe linie logistică și, implicit, efectul lor asupra eficienței misiunilor, dar și asupra sănătății și securității în muncă; starea fizică și dotarea sediilor de lucru (atât a celor proprii, cât și a celor primite în folosință de la administrația locală), precum și soluțiile unității pentru aducerea lor într-o stare corespunzătoare, în special a celor vitregite din mediul rural; dotarea cu tehnică și echipament de intervenție, dar și de protecție fizică a personalului, în special pe timpul misiunilor operative; condițiile asigurate de unitate pentru desfășurarea pregătirii profesionale; relațiile de muncă dintre angajați și managementul unității/subunității ș.a.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

 Informații de background:

În mod legitim, ca întotdeauna, vom răspunde și la întrebarea firească a multora dintre colegii noștri: ,,CE FACE SINDICATUL PENTRU MINE?”

 

SNPPC - POLIȚĂ DE ASIGURARE PROFESIONALĂ ȘI JURIDICĂ

  – având calitate procesuală și reprezentativitate juridică în raporturile cu MAI, apărăm TOATE drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor și personalului contractual, derivate din relația cu angajatorul/ordonatorul de credite; (inclusiv ale pensionarilor MAI, care au calitatea de membru SNPPC);

  – prin avocații noștri și consilierii juridici ai SNPPC, asigurăm, GRATUIT,  consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în relațiile litigioase cu  unitatea angajatoare/Casa Sectorială de Pensii a MAI sau, după caz, cu instanțele de judecată, privind litigiile de muncă sau alte situaţii deosebite, cum ar fi: drepturi financiare, recalculări  sporuri, salarii sau pensii, cercetări disciplinare, administrative, penale, civile etc.;

   – prin Acordurile privind raporturile colective de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi a programului zilnic de lucru, a pregătirii profesionale etc.;

   – prin Fundaţia SNPPC, membrii/familiile beneficiază de ajutor financiar, în diferite situaţii, cum ar fi: îmbolnăvire, vătămare în timpul serviciului, calamităţi/dezastre, deces, naştere copil;

   –  în calitate de membru activ, beneficiezi de contracte de parteneriat foarte avantajoase (disponibile pe site-ul: www.snppc.ro, pe contul nostru de facebook și pe paginile de intranet ale IGPR și IGPF rezervate SNPPC, dar și de alte avantaje.

 

Parteneri SNPPC: