Comunicate

22.06.2022 - 113 posturi disponibile în Poliția Română, pe termen determinat

22.06.2022 - 113 posturi disponibile în Poliția Română, pe termen determinat

 

IGPR a demarat procedurile pe linie de resurse umane pentru ocuparea unui număr total de 113 posturi vacante de agent de poliție, la nivel național și central, după cum urmează: 71 posturi - specialitatea „ordine publică”; 2 posturi - specialitatea „transporturi”, la IGPR, Serviciul de Poliție Transporturi Maritime; 40 posturi - specialitatea „transporturi”, la SRPT din cadrul Poliției Române (structuri din teritoriu).

Procedurile sunt derulate în conformitate cu prevederile ,,O.U.G. nr. 20/2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, în baza căreia a fost emis ,,Ordinului M.A.I. nr. 39/2022 privind ocuparea, fără concurs, pentru o perioadă determinată, a posturilor vacante din unitățile M.A.I. care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică”.

Cele mai multe posturi, la Ordine publică, sunt în teritoriu, în unele județe de frontieră, care au deficit major de personal, mai ales în mediul rural: Botoșani, Maramureș, Satu-Mare, Suceava, Tulcea și Vaslui. Procedura de ocupare se organizează centralizat, la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la inspectoratele de poliţie județene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante, se realizează activitățile efective de recrutare.

Condiţiile cumulative de participare, precizările aferente examinărilor medicale, fizice, psihologice și scrise, formularele necesare, alte detalii și termene, precum și procedurile complete de înscriere (exclusiv on-line, la adresa de e-mail a unităţii în al cărei ștat de organizare se regăsesc posturile vacante) sunt disponibile pe site-ul IGPR/Secțiunea Carieră/Posturi scoase la concurs.

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar pe data de 01.07.2022, doar până la orele 16:00), urmând ca probele menționate și declararea ca ADMIS a candidaților să fie finalizate în perioada iulie-august a.c.

Pentru detalii complete:

https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/a-n-u-n-t-privind-organizarea-procedurii-de-ocupare-pentru-perioada-determinata-de-maxim-3-ani-dar-nu-mai-mult-de-90-de-zile-de-la-data-incetarii-situatiei-care-genereaza-un-aflux-mare-de-persoane-din-ucraina-a-unui-numar-de-71-posturi-vacante-de-agent-de-politie-specialitatea-ordine-publica-din-cadrul-politiei-romane

https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/a-n-u-n-t-privind-organizarea-procedurii-de-ocupare-pentru-perioada-determinata-de-maxim-3-ani-dar-nu-mai-mult-de-90-de-zile-de-la-data-incetarii-situatiei-care-genereaza-un-aflux-mare-de-persoane-din-ucraina-a-unui-numar-de-2-posturi-vacante-de-agent-de-politie-specialitatea-transporturi-existente-la-igpr-serviciul-de-politie-transporturi-maritime-si-40-posturi-vacante-de-agenti-de-politie-specialitatea-transporturi-existente-la-srpt-din-cadrul-politiei-romane

 

..................................

 

Parteneri SNPPC: