Comunicate

22.08.2022 - Master profesional la Academia de Poliție, accesibil și agenților cu studii superioare

22.08.2022 - Master profesional la Academia de Poliție,  accesibil și agenților cu studii superioare

 

 

Pentru anul universitar 2022-2023, Academia de Poliție ,,A.I. Cuza” a scos la concurs un număr de 75 de locuri în cadrul programului de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, program accesibil tuturor angajaților MAI, inclusiv agenților de poliție, în condițiile prevăzute pentru concurs. La finalizarea masterului profesional, absolvenții vor fi repartizați în cadrul structurilor Poliției Române, potrivit nevoilor beneficiarului.

Reamintim faptul că SNPPC s-a opus public inițiativei de anul trecut a MAI, care urmărea să excludă din program angajații MAI/agenții de poliție (a se vedea comunicatul nostru din 18.08.2021), iar, ca urmare, propunerea a fost eliminată de către ARACIS/Ministerul Educației din proiectul HG care a stabilit lista programelor de formare profesională universitară acreditate în anul de studii 2021-2022.

Programul are durata de un an, două semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”.

Condițiile legale și criteriile specifice de recrutare sunt cele pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor, prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinul m.a.i nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

La concurs pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai învățământului superior de lungă durată și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai programelor de studii universitare de licență cu minimum 240 de credite de studiu transferabile.

Recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, în raport cu domiciliul/reședința înscrise în actul de identitate.

Detaliile și formularele necesare pot fi obținute prin consultarea site-ului MAI/Secțiunea Carieră și a site-ului Academiei de Poliție.

Termene valabile:

- Depunerea cererilor de înscriere, până la 31.08.2022

- Evaluarea psihologică, până la 09.09.2022

- Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, până la 11.09.2022

- Proba de evaluare a cunoștințelor, în  data de 23.09.2022

- Examinarea medicală, în perioada 27-30.09.2022.

Parteneri SNPPC: