Comunicate

22.09.2017 - Principalele propuneri ale FSNPPC, de modificare a Statutului polițistului (update la comunicatul de ieri)

22.09.2017 - Principalele propuneri ale FSNPPC, de modificare a Statutului polițistului (update la comunicatul de ieri)

Așa cum am informat, deja, FSNPPC a depus la sediul M.A.I., dar și în timpul ședinței care a avut loc, ieri, la sediul ministerului, propuneri pentru modificarea Statutului polițistului.

Astfel, FSNPPC a centralizat, analizat și sintetizat propunerile membrilor de sindicat, între care cele mai importante sunt cele cu impact financiar.

Deși la ședința de ieri, unde au fost invitate mai multe sindicate, reprezentative sau nu, s-a încercat să se conducă discuția pe mai multe subiecte, fără impact financiar (proceduri, pregătire/instruire, dotare – lucruri importante, dar subsidiare, despre care se putea discuta zile în șir), FSNPPC a atras atenția că subiectul principal era Legea nr. 360/2002, ale cărei norme nu se respectă nici în prezent (exemplu: deși în lege, la art. 32, se prevede faptul că polițistul este sprijinit, odată în carieră, să achiziționeze o locuință, acest lucru nu există în practică; deși se prevede faptul că polițistul beneficiază de medicamente gratuite, de un an acest drept nu este respectat, iar exemplele cu drepturi care sunt prevăzute doar pe hârtie – și care implică fonduri bănești - pot continua!).

Între principalele amendamente/propuneri de modificare depuse de FSNPPC se numără:

- chiria – am solicitat ca aceasta să se acorde nu doar pentru contractele încheiate în localitatea unde polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat, și care în prezent trebuie să corespundă cu cea de domiciliu, ci și pe o rază de 30 km, iar compensația să se facă la nivelul prețului pieței, stabilit la nivelul fiecărui judeţ şi municipiului Bucureşti, asemănător familiei ocupaționale de funcţii bugetare ”JUSTIŢIE”;

- eliminarea discriminării în ceea ce privește dreptul la chirie sau decontarea transportului pentru colegii mutați la cerere față de cei mutați în interesul serviciului;

- plata polițistului conform funcției pe care o ocupă; în prezent există o discriminare între funcțiile de conducere și cele de execuție (doar polițiștii care ocupă o funcție de conducere sunt plătiți la nivelul funcției);

-introducerea prezumţiei de legalitate a acţiunilor desfăşurate de polițist în legătură cu atribuţiile de serviciu sau în desfăşurarea activităţilor profesionale prevăzute în fişa postului;

- introducerea în lege a obligației pentru MAI de a asigura polițistului mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

- plata corectă a polițiștilor puși la dispoziție (sporuri, respectarea condițiilor de muncă etc.);

- eliminarea condiției de a nu fi în curs de cercetare disciplinară, impusă în prezent polițistului care participă la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere vacant sau TCO (respectarea prezumpției de nevinovăție);

-protecția demnității, imaginii și a datelor persoanale ale polițistului; FSNPPC a propus ca persoanele particulare să poată filma polițiștii doar dacă aceștia din urmă acționează în uniformă, in exercitarea atributiilor de serviciu, pe domeniul public; inregistrarile pot fi utilizate exclusiv pentru uz personal ori la dispozitia autoritatilor judiciare (daca exista o ancheta ori se reclama un abuz). Aceste imagini, înregistrate de către o persoană particulară, nu pot fi utilizate pentru scopuri ilicite, pentru a instiga la represalii împotriva polițistului ori pentru a fi difuzate in retelele de socializare; polițiștii pot indisponibiliza orice dispozitiv care inregistreaza audio ori video daca inregistrarile ar putea reprezenta un potential pericol pentru siguranta publică ori personala precum și a familiei acestora, pentru sediile aflate sub protectie ori pentru executarea unei misiuni oficiale; FSNPPC a propus ca utilizarea neautorizată a acestor imagini să constituie contravenție și să fie sancționata cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.

In cazul jurnalistilor, care se supun dreptului fundamental de a informa opinia publică, acestia pot face inregistrari audio-video si le pot utiliza in marja atributiilor de serviciu, daca iau masuri tehnice de a proteja identitatea politistilor cu ocazia difuzarii inregistrarilor (se acopera fata, se acopera numarul de identificare, se acopera indicativul/numarul autospecialelor de politie etc.). Politistii ce exercita misiuni in civil nu pot fi filmati decat de catre jurnalisti si in nicio circumstanta nu pot fi inregistrati de catre persoane particulare. In orice moment, la solicitarea organelor de aplicare a legii, jurnalistii sunt obligati sa se legitimeze si sa acrediteze calitatea.

- introducerea în Statutul polițistului a ajutoarelor, la ieșirea la pensie, dar și a ajutoarelor pentru poliţiştii ale căror raporturi de serviciu au încetat, fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad, a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din statele de organizare, şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, ori pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor, şi care nu îndeplinesc condiţiile de pensie,

- obligativitatea, pentru șefi, atunci când dispun prezentarea polițistului la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de a emite dispoziție scrisă, motivată pentru situaţie temeinic justificată; în acest caz, timpul lucrat va fi pontat și compensat, potrivit legii.

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat, la finalul ședinței, că începând de săptămâna viitoare va fi constituit un grup de lucru, care va analiza propunerile înaintate.

Vă vom informa cu evoluția acestui demers de modificare a Statutului polițistului, dar și a legislației incidente, prin care se urmărește reglementarea carierei și creșterea autorității polițistului.

FSNPPC vă adresează rugămintea de a ne trimite opinia cu privire la propunerile M.A.I. de modificare a Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliției de Frontieră Române, precum și Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, postate pe site-ul MAI –

http://www.mai.gov.ro/documente/utile/PR_Lege%20OSP_M2_18092017.pdf.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: