Comunicate

22.09.2020 - Spor salarial de 75% pentru supravegherea copiilor

22.09.2020 - Spor salarial de 75% pentru supravegherea copiilor

 

Conform ,,OUG nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”, în sistemul public se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia sus-reglementată.

Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară; b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

În sensul OUG 147, prin părinte se înţelege: a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b) adoptatorul; c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă.

Art. 4, alin. (1) prevede că toți angajaţii Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională (SNAOPSN), angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute pentru salariații din sistemul public (civil), cu excepţia familiilor monoparentale.

Însă, în cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în SNAOPSN, unul dintre aceştia are dreptul la o majorare în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Majorarea se acordă pe baza cererii părintelui, însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept.  Cererea şi declaraţia se depun la angajator, în luna curentă pentru luna anterioară.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: