Comunicate

22.09.2021 - Solicitare materiale de protecție sanitară și alocare fonduri pentru angajații MAI

22.09.2021 - Solicitare materiale de protecție sanitară și alocare fonduri pentru angajații MAI

SNPPC/Nr. 1165/1166/22.09.2021

 

Către,

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

  • Domnului chestor de poliție Benone-Marian MATEI, inspector general

 

                                                                                                                                                   INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

  • Domnului chestor pr. de poliție Liviu BUTE

       În calitate de organizație sindicală reprezentativă din punct de vedere juridic, la nivelul Poliției Române și al Poliției de Frontieră, SNPPC apără drepturile și promovează interesele profesionale, sociale și economico-financiare ale membrilor săi de sindicat, în condițiile reglementate de lege și de propriul Statut.

       Având în vedere datele statistice și prognozele publicate de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, referitoare la evoluția pandemiei, precum și faptul că angajații MAI efectuează misiuni cu grad sporit de risc, în perioada stării de alertă, vă  rugăm să dispuneți măsuri care să asigure respectarea standardelor legale, pe linia sănătății și securității în muncă, și să ne comunicați dacă fondurile financiare și materiale alocate în bugetul dvs., aferent trim. III/ 2021, pentru asigurarea măsurilor de protecție sanitară – astfel încât toți angajații să-și poată îndeplini în condiții de siguranță misiunile ce le vor fi încredințate – sunt în cuantumurile/cantitățile prevăzute în actele normative care reglementează alocarea acestora.

      

        Cu stimă,

 

PREȘEDINTELE

BIROULUI EXECUTIV CENTRAL AL SNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: