Comunicate

23.01.2019 - SOLICITĂM MODIFICAREA REGIMULUI JURIDIC AL SALARIZĂRII PERSONALULUI M.A.I.; NOTIFICAREA GUVERNULUI PRIVIND DECLANȘAREA CONFLICTULUI DE MUNCĂ, ÎN CAZ DE REFUZ

23.01.2019 - SOLICITĂM MODIFICAREA REGIMULUI JURIDIC AL SALARIZĂRII  PERSONALULUI M.A.I.; NOTIFICAREA GUVERNULUI PRIVIND DECLANȘAREA CONFLICTULUI DE MUNCĂ, ÎN CAZ DE REFUZ

FSNPPC / Ex. unic

                                                                                  Nr. 106 din 23.01.2019

SCRISOARE DESCHISĂ

 Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI

-Doamnei Viorica Vasilica DĂNCILĂ, prim-ministru

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

-Doamnei Carmen DAN - ministru

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

-Domnului Marius-Constantin BUDĂI - ministru

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

-Domnului Orlando TEODOROVICI - ministru

Notă: scrisoarea a fost transmisă, în cursul acestei dimineți, oficial, tuturor destinatarilor.

 Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică în domeniul drepturilor economico-financiare ale personalului din sistemul ordinii şi siguranţei publice gestionate de Ministerul Afacerilor Interne, vă reiterează solicitarea de modificare a actelor normative care privesc salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul introducerii unor reglementari mai favorabile, astfel încât cuantumul brut al salariilor de funcţie, pentru poliţişti, respectiv al salariilor de bază, pentru personalul contractual, să fie majorat asemănător altor categorii de bugetari, care deja au beneficiat de creşterea veniturilor, prin intrarea anticipată în grilele de salarizare prevăzute în lege.

Vă reamintim că, în 2017 și în 2018 v-am transmis mai multe solicitări vizând majorarea salariilor personalului din familia noastră ocupațională, însă prin adoptarea ,,OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare (...) ați menținut un regim discriminatoriu și inechitabil în domeniul salarizării, prin plafonarea sporurilor permanente la valorile de referință din decembrie 2018.

Precizăm că, majorarea salariilor de funcţie/de bază, conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu doar ¼ din diferenţa prevăzută în grilă între 2022 și decembrie 2018, cumulată cu aplicarea sporurilor la valoarea din decembrie 2018, are drept rezultat o creștere salarială netă inconsistentă, ceea ce menține discriminarea noastră față de alte familii ocupaţionale și, implicit, nemulțumirea membrilor noștri de sindicat și a familiei ocupaționale bugetare ,,apărare, ordine publică și securitate națională.  În concret, vă solicităm să reglementați, între altele, modalitatea de calculare a tuturor sporurilor (pentru munca de noapte, condiţii grele, lucrări de excepţie, neuropsihic/judiciar etc.), indemnizatiilor, compensatiilor, primelor și a elementelor sistemului de salarizare la noua valoare rezultată după aplicarea, de la 1 ianuarie 2019, a prevederilor alin. 4, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, şi nu la valoarea din decembrie 2018, așa cum se aplică în prezent.

De asemenea, suntem nemulțumiți de actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat cu numai 1,3 %, conform ratei inflației, ceea ce reprezintă o creștere netă de numai câteva zeci de lei pentru majoritatea covârșitoare a cadrelor militare în rezervă și în retragere. În acest sens, apreciem că este necesară promovarea, de către Camera Deputaților, a inițiativei legislative votate în martie 2016, în Senat, și susținută de FSNPPC, cu amendamente (Pl-x nr. 82/2016), prin care se modifică favorabil OUG nr. 57/2015, concomitent cu respingerea OUG nr. 59/2017, situație ce ar conduce la repararea prejudiciilor create de această ordonanţă poliţiştilor şi cadrelor militare care îndeplinesc condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu, cu drept la pensie militară de stat, dar și celor deja pensionați.

În concluzie, considerăm că, prin OUG nr. 114/2018, Guvernul a pus în aplicare doar trei dintre amendamentele noastre privind salarizarea în 2019 (acordarea majorării pentru orele lucrate sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, plata muncii suplimentare și decontarea serviciilor turistice), dar celelalte reglementări nu sunt conforme revendicărilor noastre, fapt pentru care, în situația în care nu veți răspunde afirmativ solicitărilor din prezenta scrisoare deschisă, vă aducem la cunoștință că vom acționa pe două paliere:

- continuarea acţiunilor în instanţele de contencios administrativ-fiscal pentru salarizarea corespunzătoare a polițiștilor și personalului contractual din MAI;

- declanșarea conflictului de muncă și organizarea unor manifestări de protest,  în colaborare cu parteneri sindicali din țară și din UE. Prima acțiune va consta în pichetarea masivă a sediului MAI, în zilele de 7 și 8 februarie a.c., când va avea loc, la București, Reuniunea Informală a Consiliului JAI (Justiție și Afaceri Interne), la nivel de miniștri.  

Subliniem faptul că organizația noastră conștientizează semnificația activităților aferente preluării președinției Consiliului UE de către România, dar, în calitate de federație reprezentativă, suntem nevoiți să atragem atenția asupra ineficienței dialogului social și a modului defectuos în care Guvernul și ministerele de resort tratează revendicările noastre salariale și profesionale.   

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru un dialog social constructiv, care să conducă, în timp optim, la rezolvarea solicitărilor sus-menţionate, referitoare la drepturile poliţiştilor şi ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

PREŞEDINTE FSNPPC, Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: