Comunicate

23.01.2020 - Continuăm demersurile pentru reprezentarea intereselor noastre profesionale și economico-sociale în prespectiva preconizatei ,,reorganizări/eficientizări"

23.01.2020 - Continuăm demersurile pentru reprezentarea intereselor noastre profesionale și economico-sociale în prespectiva preconizatei ,,reorganizări/eficientizări

Ex. nr....

Nr.109 /23.01.2020

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului col. (rez.) Traian BERBECEANU, Director – Cabinetul ministrului

În referire la răspunsul întocmit de către dumneavoastră, în numele ministrului Afacerilor Interne, urmare solicitării noastre din data de 21.01.2020, de a ne fi remis Planul reorganizării preconizate la nivelul MAI,  vă comunicăm, punctual, următoarele:

Referitor la ,,reorganizare”

- apreciem inițiativa spre dialog și consultare pe tema ,,reorganizării”, care este în competența ministrului, conform OG nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea MAI și a HG. nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele MAI;

- în același timp, trebuie să aveți în vedere faptul că propunerile organizațiilor sindicale, în faza inițială, pot avea doar un caracter general, dat fiind faptul că acestea nu au acces la Anexele clasificate ale HG nr. 416/2007 și nici la documentele interne ale MAI, de organizare structurală, care au același regim, conform Legii nr. 182/2002 și HG nr. 585/2002 referitoare la standardele în domeniu;

- plecând de la premisele legale sus-menționate, în special de la prevederile actului normativ care reglementează organizarea și funcționarea MAI, vom formula propuneri concrete doar după întocmirea Proiectului ordinului ministrului Afacerilor Interne privind reorganizarea,  care este în competența exclusivă de elaborare a Direcției Generale Management Resurse Umane, ,,pe baza propunerilor unităţilor aparatului central sau a structurilor şi instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului” (conform prevederilor  art. 4 și art. 11 din OG nr. 7/2007), și nu pe baza propunerilor partenerilor de dialog social;

- ne menținem solicitarea (la care ați omis să faceți referire, în răspunsul dumneavoastră) de a ne fi remis și Raportul de motivare privind elaborarea și modificarea structurii organizatorice, care trebuie să conțină inclusiv studiul de impact financiar, conform OMAI nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile proprii;

- ca atare, vă rugăm să faceți demersurile legale pentru a ne fi puse la dispoziție aceste documente, în timp util, etapizat, funcție de momentul elaborării lor, pentru a le analiza și a formula puncte de vedere avizate, dat fiind faptul că FSNPPC – în calitate de Federație reprezentativă din punct de vedere juridic, conform Legii nr. 62/2011, recunoscută ca atare prin Hotărârea Tribunalului Municipiului București, pronunțată în Dosarul civil nr. 12271/3/2016 – reprezintă interesele profesionale și economico-sociale a peste 40.000 de polițiști și personal contractual din Aparatul Central al MAI, din inspectoratele generale subordonate și din unitățile/direcțiile/direcțiile generale aflate în coordonare (facem această precizare pentru a nu fi asimilați cu alte organizații sindicale nereprezentative, care au luat și ele parte, la invitația organizatorilor, la ședința din data de 15 ianuarie).

Referitor la ,,eficientizare

 - reiterăm considerațiile expuse de noi în adresa transmisă domnului ministru, privind acest aspect (pe care nu le-ați avut în vedere, în răspunsul dumneavoastră, deși revendicările și modul lor de soluționare sunt esențiale pentru noi, care avem ca scop principal apărarea drepturilor profesionale și economico-sociale):

,,Vă informăm că  problemele semnalate constant, în scris, atât dumneavoastră, cât și predecesorilor (a se vedea, de exemplu, doar  adresa FSNPPC nr.173/11.11.2019), cum ar fi: salarizarea deficitară și neaplicarea, de către MAI, a Deciziei CCR nr. 794/2016; deficitul major de personal; logistica precară; degradarea patrimoniului imobiliar, în special în mediul rural, care contravine normelor de sănătate/securitate în muncă; nevoia unei protecții juridice și fizice a polițiștilor etc., vizează, în esență, același lucru, statuat de știința managementului schimbării organizaționale: EFICIENTIZAREA SERVICIULUI PUBLIC!”;

- pentru o temeinică exemplificare a dorinței noastre constante de ,,eficientizare”, vă rugăm să parcurgeți corespondența FSNPPC din ultimii ani cu actuala și fostele conduceri ale MAI (care există, înregistrată, la Comisia de dialog social și la Secretariatul general, sau poate fi studiată pe site-ul SNPPC), în care veți descoperi  că am revendicat constant drepturi profesionale și economico-sociale care, dacă ar fi prezentat mai mult interes pentru  soluționare din partea celor cărora le-a fost adresată sau redirecționată respectiva corespondență, ar fi impulsionat, de la sine, atingerea acestui standard.

Vă asigurăm de disponibilitate spre conlucrare, în interesul membrilor noștri de sindicat și al finalității optime a procesului preconizat, fapt pentru care vom consulta cele 76 de organizații centrale și teritoriale ale FSNPPC, pentru a formula propuneri cu caracter general, în faza preliminară a procesului de reorganizare.

Ne exprimăm speranța că vom primi în timp util documentele solicitate, pentru a putea avea un dialog constructiv pe marginea acestora, în spiritul principiilor instituționale care definesc relațiile dintre partenerii sociali.

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL FSNPPC,

VICEPREȘEDINTE - BIROUL NAȚIONAL CARTEL ,,ALFA”

Dumitru COARNĂ

 

Parteneri SNPPC: