Comunicate

23.03.2021 COMUNICAT: În loc să rezolve problemele revendicate de FSNPPC, la bilanțul MAI se reîncălzește ,,ciorba” reorganizării

23.03.2021    COMUNICAT:  În loc să rezolve problemele revendicate de FSNPPC,  la bilanțul MAI se reîncălzește ,,ciorba” reorganizării

23.03.2021

.

 

COMUNICAT

În loc să rezolve problemele revendicate de FSNPPC,

la bilanțul MAI se reîncălzește ,,ciorba” reorganizării

 

Astăzi, 23 martie 2021, la bilanțul MAI (unde, pentru prima dată în ultimii ani, nu au fost invitați partenerii de dialog social), fostul ministru al Afacerilor Interne, invitat la activitate, a afirmat că: ,,Planul de reorganizare al MAI este finalizat și urmează să fie pus în aplicare”.

Interesant: despre Planul în cauză nu s-au exprimat, astăzi, elocvent, nici actualul ministru, și nici alți decidenți din actuala conducere a MAI. Dar nici nu au combătut sau nuanțat afirmația fostului ministru...

Ce să înțelegem?

Vă reamintim că, acum mai bine de un an, am luat poziție, atunci când MAI a vehiculat ideea reorganizării, fără să ne remită spre consultare vreun Plan, așa cum prevede legislatia în vigoare, cu privire la dialogul social cu sindicatele reprezentative.

La vremea respectivă, i-am transmis ministrului Afacerilor Interne, în scris, între altele (idee pe care o reiterăm și acum), solicitarea de a ne pune la dispoziție Planul de reorganizare (inclusiv un eventual studiu de impact, dacă există, și orice alt document colateral, privitor la tema în discuție) și/sau Raportul de motivare privind elaborarea și modificarea structurii organizatorice, prevăzut în Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile MAI, pentru a putea formula puncte de vedere pe marginea anunțatului proces de restructurare.

Dacă se reîncălzește ,,ciorba reorganizării”,  vă informăm că FSNPPC este interesată și are dreptul să depună amendamente, pe marginea documentului în cauză, care privește, în mod vădit, drepturile profesionale și economico-sociale ale celor aproximativ 40.000 de membri de sindicat – polițiști și personal contractual din Aparatul Central, din inspectoratele generale subordonate și din unitățile/direcțiile/direcțiile generale aflate în coordonarea MAI.

Însă, subliniem: orice proces de reformare constructivă trebuie susținut financiar, eventual pus în discuția CSAT, iar în condițiile de austeritate, clamate de actualul Guvern, o asemenea potențială inițiativă trebuie întoarsă pe toate părțile, pentru a merge pe calea cea mai efcicientă!

 

BIROUL EXECUTIV FSNPPC

 

 

 

Parteneri SNPPC: