Comunicate

23.04.2019 - COMUNICAT: SNPPC consideră că interesele profesionale ale membrilor săi și imaginea Poliției de Frontieră Române au fost afectate de unele aserțiuni lansate în spațiul public

23.04.2019 - COMUNICAT:  SNPPC consideră că interesele profesionale ale membrilor săi și imaginea Poliției de Frontieră Române au fost afectate  de unele aserțiuni lansate în spațiul public

În calitate de sindicat reprezentativ la nivelul PoliÈ›iei de Frontieră Române - conform SentinÈ›ei civile nr. 3415/21.04.2016  emise de Judecătoria Sectorului 6 BucureÈ™ti - È™i  în temeiul prevederilor art. 5, lit. h din Statutul nostru juridic - ,,asigurarea demersurilor pentru o apreciere obiectivă È™i reală a activității profesionale a membrilor săi”,

SNPPC face următoarele precizări, referitoare la  evenimentul din noaptea de 21/22 martie a.c., când o ambarcaÈ›iune conÈ›inând substanÈ›e stupefiante a eÈ™uat pe mare, în apropierea localității de frontieră Sfântu Gheorghe:

În ultima perioadă, pe marginea acestui subiect cu evidente conotaÈ›ii naÈ›ionale, europene È™i internaÈ›ionale, au apărut numeroase articole È™i comentarii, vizând preponderent senzaÈ›ionalul, în detrimentul unei investigaÈ›ii jurnalistice principiale, care să aibe drept finalitate aflarea adevărului È™i informarea corectă a opiniei publice. Multe dintre aserÈ›iuni, lansate prematur, fără o documentare temeinică, sunt bazate pe deducÈ›ii superficiale È™i pe  interviuri ale unor persoane care nu cunosc modul de acÈ›iune al PoliÈ›iei de Frontieră È™i nici caracteristicile funcÈ›ionale ale Sistemului Complex de Observare, Supraveghere È™i Control al Traficului la Marea Neagră (SCOMAR), sistem gestionat de către Garda de Coastă din subordinea IGPF.

Considerăm că diseminarea părtinitoare È™i tendenÈ›ioasă a unui ,,adevăr jurnalistic” îndoielnic afectează interesele profesionale ale membrilor noÈ™tri de sindicat, precum È™i imaginea instituÈ›ională a PoliÈ›iei de Frontieră Române. În fapt, se induce, speculativ È™i injust, ideea că personalul Gărzii de Coastă nu are capacitatea de a gestiona responsabil Sistemul Complex de Observare, Supraveghere È™i Control al Traficului la Marea Neagra (SCOMAR), parte a Sistemului Integrat de Securizare a Frontierelor de Stat, bazat pe tehnologie de ultimă generaÈ›ie, care, tehnic vorbind, nu poate fi oprit.

MenÈ›ionăm că SCOMAR este relevant pentru capacitatea României de a  asigura alinierea la standardele UE privind securitatea frontierelor È™i cooperarea în acest domeniu, este certificat din punct de vedere al eficienÈ›ei È™i siguranÈ›ei în funcÈ›iune, fiind recunoscut inclusiv de către AgenÈ›ia UE pentru PoliÈ›ia de Frontieră È™i Garda de Coastă - FRONTEX, care are competenÈ›e referitoare la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene È™i ale SpaÈ›iului Schengen.

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: