Comunicate

23.05.2022 - Propuneri SNPPC privind modificarea Statutului polițistului, în atenția MAI

23.05.2022 - Propuneri SNPPC privind modificarea Statutului polițistului, în atenția MAI

 

MAI ne confirmă, în scris, că două propuneri SNPPC privind modificarea Legii nr. 360/2002 (Statutul polițistului) sunt în analiză pentru Planul legislativ al Ministerului Afacerilor Interne - semestrul II/2022:

- eliminarea din lege a sintagmei ,,mutare la cererea polițistului” - vezi art. 2719, ceea ce va atrage, implicit, și eliminarea reglementărilor dezavantajoase din actele normative subsecvente (HG-uri și OMAI-uri), prin care sunt stabilite drepturile celor care fac solicitarea de mutare la cerere (de exemplu: în prezent, conf. Lg. 360, compensația pentru chirie și decontarea cheltuielilor de transport se acordă doar celor mutați de unitate în interesul serviciului, celor repartizați după absolvirea Școalii/Academiei sau celor încadrați direct din sursă externă;

- eliminarea prevederilor care aduc atingere drepturilor polițiștilor aflați în perioada de ,,cercetare disciplinară- cum ar fi cele referitoare la mutare, delegare sau detașare -, până la emiterea actului administrativ definitiv în cauză (aici am invocat Decizia CCR nr. 789/2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 2746 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului).

Așteptăm răspuns și vizavi de alte solicitări similare adresate MAI, de SNPPC, în ultima perioadă (vom reveni cu informări punctuale).

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: